Spørgsmål om corona og camping i DK og uden for.

Pressemeddelse fra Sundheds & Ældreministeriet

Klare krav skal sikre,
at campingpladser kan holde åbent

08-04-2020
 
PRESSEMEDDELELSE - På campingpladserne skal restauranterne holdes lukket, og ligeledes vil de tilknyttede indendørs lege- og badelande samt eventuelle indendørs spafaciliteter ikke kunne benyttes af besøgende i denne påske. Butikker, der sælger dagligvarer på en campingplads, og toilet- og køkkenfaciliteter på campingpladser skal naturligvis også overholde de krav, der gælder for andre lokaler, hvortil offentligheden har adgang.

Hvis campingpladserne overholder kravene - som også gælder andre erhvervsdrivendes lokaler - vil det stadig være muligt at campere i påsken. Der en klar forventning til, at også ejere og brugere af campingpladserne har forstået alvoren og sikrer, at smitten ikke spreder sig. Politiet er klar til at håndhæve reglerne, hvis det bliver nødvendigt.


"Det vigtigste er, at vi fortsat holder fast og forebygger smittespredningen – det er hele forudsætningen for, at der kan ske en kontrolleret åbning efter påske. Derfor vil en række af de fælles faciliteter på campingpladsen ikke kunne bruges," siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Såfremt det sikres, at de borgere, der kommer på campingpladsen, holder afstand til hinanden og til personalet, så det undgås, at der opstår situationer, hvor borgerne kommer i tæt kontakt, vil det være sundhedsmæssigt forsvarligt at holde campingpladser åbne. 

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at der er nem adgang til håndhygiejne, hyppig rengøring mindst tre gange dagligt og eventuel desinfektion af fælles kontaktpunkter, i bade- og toiletfaciliteter. Det samme gælder håndtag, gelændere o. lign, således, at man minimerer risikoen for indirekte smitte.

"Mange danskere vil gerne ud og opleve foråret i naturen og have mere plads og luft omkring sig. Jeg ved også, at mange campister og campingpladsejere har glædet sig til at starte sæsonen her i påsken, hvor det tilmed ser ud til, at solen vil skinne på os. Derfor er jeg også glad for, at campingpladserne gerne må holde pladser og hytter åbne for gæster i påsken, så længe man træffer de rigtige forholdsregler, som f.eks. at holde afstand til hinanden," siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Afstanden kan blandt andet sikres ved at begrænse antallet af campister på samme tid på campingpladsen i forhold til pladsens areal og indretning. Det anbefales også at opsætte informationsmateriale på campingpladserne om den forventede adfærd af brugerne, herunder at personer med selv milde symptomer ikke skal opholde sig på campingpladsen.

Yderligere henvises til opsætning af Sundhedsstyrelsens plakater for råd til alle om, hvordan man beskytter sig mod coronavirus/COVID-19.

Kontaktinfo:

Sundheds- og Ældreministeriet: Pressetelefon: 21 32 47 27 eller mail: pressevagt@sum.dk

Erhvervsministeriet:  Pressetelefon: 91 33 70 07


 

 Sidst opdateret 08-04-2020


http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/April/Klare-krav-skal-sikre-at-campingpladser-kan-holde-aabent.aspx


 


 


 


 

6.4.2020 Folketingets Erhvervsudvalg - Erhvervsminister Simon Kollerup

Erhvervsudvalget 2019-20
ERU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 159 
Offentligt


Folketingets Erhvervsudvalg

Besvarelse af spørgsmål nr. 159 alm. del stillet af udvalget den 31.
marts 2020 efter ønske fra Dennis Flydtkjær (Dansk Folkeparti).

Spørgsmål:

Vil ministeren oplyse, om danske campingpladser må holde åbent i påsken og i så fald, hvilke forholdsregler det anbefales, at både ejer og campister tager?

Svar:

De danske campingpladser må gerne udleje pladser og hytter i påsken.

For campingpladsejere gælder det samme som for andre erhvervsdrivende med lokaler, der er åbne for offentligheden.

En række lokaler skal holdes
lukket. Det gælder fx restauranter og cafeer, dog med mulighed for at tilbyde takeaway.

Ligeledes skal tilknyttede indendørs lege-og badelande
samt eventuelle indendørs spafaciliteter og lignende lokaler, hvor der udøves sports- og fritidsaktiviteter, holdes lukket.

Campingpladsejere skal ligeledes opfylde kravene til lokalerne, hvor offentligheden har adgang.

- Fx skal butikker og kiosker, der fx sælger dagligvarer på en campingplads,

- og toilet-og køkkenfaciliteter på campingpladser
overholde de krav, der gælder for lokaler, hvortil offentligheden har
adgang.

- Det gælder bl.a. krav om 4m2 gulvareal pr. person i lokaler med
offentlig adgang,

- krav om så vidt muligt at indrette lokalerne, således at smittefare minimeres,

- herunder ved at gøre det muligt for kunder og besøgende
at holde afstand til hinanden,

- krav om opsætning af myndighedsinformation og

- krav om, at der så vidt muligt skal være vand og sæbe eller
håndsprit tilgængeligt for kunder og besøgende m.m.

Jeg kan desuden oplyse, at Sundhedsstyrelsen har vurderet, det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at holde campingpladser åbne, hvis en række anbefalinger overholdes.

Med venlig hilsen

Simon Kollerup

ERHVERVSMINISTEREN

5. marts 2020

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

 

 Link til svaret her:: - LÆS og PRØV AT FORSTÅ KRAVENE. 

https://www.ft.dk/.../eru/spm/159/svar/1648924/2174827.pdf

Svar fra pladserne på spørgsmål om åbning og vilkår under corona krisen

F-Camping.dk har sendt en mail ud til alle de FrieCampingpladser.dk med spørgsmål om hvornår og hvordan der åbnes på de forskellige campingpladser. Vi glæder os alle til at Danmark og Verden bliver normal igen. Håber at ALLE Jeres dejlige campingpladser kommer godt igennem krisen. Husk at undersøge mulighederne for, at også I kan få del i Regeringens HJÆLPEPAKKER.

CORONA VIRUS: Svar på F-Campings henvendelse d. 19.03 til Statsministeren, Sundhedsministeren, Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, De politiske partier, Pressen1, Svar 24.03. fra  MF Hans Andersenm Venstre beskæftigelsesordfører. Folketinget: 

Kære Anette og Jimmy,

Tak for jeres henvendelse. Jeg skriver til jer som Venstres beskæftigelsesordfører.

 

Danmark befinder sig i en alvorlig situation, og jeg vil anbefale alle til at overholde myndighedernes anbefalinger samt regeringens tiltag for at bryde med smittekæderne. Jeg håber derfor inderligt, at campingpladserne såvel som campisterne selv overholder retningslinjerne, og bruger deres sunde fornuft, når de skal vurdere om, det er fornuftigt at tage på camping i disse tider.

 

I forhold til jeres konkrete spørgsmål, så vil jeg henviser jer til virksomhedsguiden.dk, hvor I kan læse mere om hvilke virksomheder der skal holde lukket. De informationer kan findes her:   https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/

 

Hvis I efter at have læst informationerne på ovenstående link stadig mangler svar, så kan I kontakte Covid-19 Hotlinen, hvor I vil blive sendt videre til den relevante myndighed, der kan være behjælpelige med at svare på jeres spørgsmål. I kan finde kontaktoplysninger til hotlinen her:

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/kontakt/


Jeg håber det bedste for jer.

Med venlig hilseN

Hans Andersen

MF

 

Medlem af Folketinget (V)


 

F-CAMPING ANBEFALER AT ALLE CAMPISTER BLIVER HJEMME, IND TIL DANMARK IGEN ER ÅBEN. Jo hurtigere vi stopper kontakt mellem mennesker, jo hurtigere kommer vi gennem krisen med flest mulige der overlever Covid-19.

F-Camping har idag d. 19.03.2020 sendt følgende brev til:  

Statsministeren
Sundhedsministeren
Sundhedsstyrelsen

Rigspolitiet
De politiske partier
Pressen

Vedr.: COVID-19 kontra CAMPINGPLADSER 

Tankeløst. Hensynsløst. Er du i tvivl, så bliv hjemme.

Dette er nogle af de seneste meget kraftige appeller til danskerne om hver især at vise samfundssind og stoppe med at skabe nye smittekæder.


Alligevel er der en meget stor gruppe mennesker, som ikke får tvivlen til at holde dem hjemme. Der er tale om danske campister, der starter årets campingsæson op i marts mdr.
Det sker på samme næsten samme måde, som motorcykelfolk fra hele landet, på samme dag hvert år og i samlet flok, køre imod Dyrehavsbakken, nord for København.

Danmark lukker ned. Al sport er aflyst. Kirker og andre trossamfund er lukket ned. Konfirmationer er aflyst, som alle andre kirkelige fester. Begravelser foregår med ganske få deltagere, nu max 10 alt inkl. med præst, degn, bedemand osv. Selv Dansk Vandrelaug har aflyst alle deres ture.

Men Campingpladserne, som er private virksomheder, og Brancheforeningen Camping Outdoor Danmark, DK-Camp og Dansks Camping Union som er de tre største organisationer føler sig åbenbart hævet op over det øvrige samfund. Ingen opfordring til at blive hjemme. Her tænkes der generelt mere på penge og salg, end på de kraftige opfordringer til at BLIVE HJEMME.


På vegne af danske campister/forbrugere efterlyser F-CAMPING myndighedernes helt klare svar på nogle helt enkle spørgsmål:
1. Er det forsvarligt at danske campingpladser holdes åben i denne tid ?
2. Opfordrer myndighederne campisterne til at BLIVE HJEMME?FAKTA:
Der findes ca. 500 campingpladser i Danmark.
På disse er der pt. 101.391 enheder til opstilling af campingvogn / telt m.f.
Der regnes med et gennemsnits persontal på 3 per enhed.
Der er i alt (2018) 6.335 campinghytter. 

 

De danske campingpladser har dermed en samlet kapacitet på mere end 300.000 personer pr. nat.
Hvis kapaciteten er fuldt udnyttet vil 5,4% af den danske befolkning være på camping.

 

Flertallet af danske campister er folk i 60+ gruppen og er også mennesker med mange kroniske sygdomme, en del er også yngre med mange kroniske sygdomme.
Der er, i strid med lovgivningen, en hel del personer der bor fast på campingpladserne.

 

Vedhæftede BILAG, aktuelle anbefalinger fra:

Camping Outdoor Danmark / Campingbranchen = 204 campingpladser

DK-Camp = dækker 230 campingpladser.

Danmsk Camping Union / DCU = 22 campingpladser

F-Camping / Frie Campingpladser (ikke en organisation, men fritstående uafhængige campingpladser o.l.) = ca. 68 campingpladser o.l.

 

 Link til doc. vedr. ovenstående    

+  Loven  /  Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

 www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213485&fbclid=IwAR0cUBqdG4kvYFWdJ65R7WA_JXC8C6d275rY4cOvzc1kAlkkvbj3__CLJ5Q


 

 

 

 

19-03.2020 Svar fra Udenrigsministeriets Borgerservice på spørgsmål d. 15.03.2020

SV: Spørgsmål om 10.000 campister på vej hjem fra syd-europa
BBB 
Tor 19-03-2020 10:15
Til: 'F-camping dk' 

Kære Anette og Jimmy

Tak for jeres mail. Og tak for, at I viser hensyn.
Udenrigsministeriet opfodrer alle borgere i Danmark, der kommer hjem fra privat rejse i
udlandet, til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst.

Læs også Sundhedsstyrelsens råd:
https://www.sst.dk/corona og søg mere information på www.coronasmitte.dk.

For spørgsmål om hvilke forholdsregler virksomhed såsom campingpladser kan tage i forbindelse
med coronavirus, henvises der til vejledning på Virksomhedsguiden og Erhvervsstyrelsens
hotline på +45 72 20 00 34. Åbningstiden er dagligt mellem 8.30 – 16.00 (fredag dog 9.00 –
15.00).
Med venlig hilsen
Udenrigsministeriets Borgerservice

16.03.2020

Vi har forespurgt hos Erhvervsstyrelsen: 

Har Erhvervsstyrelsen overvejet at udskyde campingpladsers sæsonstart pga. Coronarissiko? 

F-Camping vil gerne spørge efter et officielt svar på, om det er forsvarligt at åbne landets ca. 500 campingpladser om få dage?


SVAR:

Tak for din mail.

Erhvervsstyrelsen skal henvise til, at campingpladserne skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger, idet det er en sundhedsfaglig vurdering, hvorvidt det er sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne landets campingpladser og hvordan campingpladsejerne/forpagterne skal forholde sig i forbindelse med en åbning.

Styrelsen skal også henvise til , at der ikke er udstedt et forsamlingsforbud for nuværende.

Med venlig hilsen

Marianne Stage Elmvang
Teamleder, Chefkonsulent


 

15.03.2020 - Hvad må vi campister og hvad bør vi ikke gøre?

På de sociale medier er der bunkevis af spørgsmål om Coronavirus, om Corona smitte, om sygdommen COVID-19 og om vores sædvanlige måde at leve vores liv på.  
Hvad MÅ vi og hvad BØR vi som borgere gøre i denne meget særlige og helt uvante situation?

Efter seneste pressemøde fra Statsministeren kl. 12.00 søndag d.15.03.2020 så er det helt overordnede svar: Bliv hjemme, undgår andre mennesker på tæt hold.

(F-Camping anbefaler ud fra sundhedsfaglige udtalelser ex. 3 meter afstand)

For to dage siden var der rigtig mange danskere i Spanien der ikke vidste om de skulle skynde sig hjem, eller blive. Derfor sende vi et spørgsmål til myndighederne vedr. de mange campister der har overvintret i sydens sol og varem, når de vender hjem. 

Vi har også netop sendt spørgsmål vedr. danske campister og campingpladser. Hvad må vi og hvad bør vi. 
Egentlig har Statsministeren lige svaret på det på pressemødet: Nemlig at vi skal have så lidt kontakt som muligt.

(Derfor er det F-Camping opfordring - BLIV HJEMME ind til videre. Måske vil pandemien vare længe og camping kan også blive en af de aktiviteter der lukkes ned for. Ingen turiser ind over de lukkede grænser, netop for ikke at få aktiviteter uden for hjemmene. Så bliv hjemme og gør ting som man gjorde før i tiden...)


Vi har idag d. 15.03 modtaget svar.

-  
Læs spørgsmål og svar her:  

  CORONA spørgsmål fra & SVAR til  F-Camping 


 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.09 | 21:56

Der er vist foregået mange kreative ting i det hedengangne campingråd.
Åbenbart også kreativ udregning af hvor mange enheder der kan være ifht loven.
https://www.tvmidtvest.dk/amp/1280042

...
26.12 | 10:37

Denne sag er da ikke afsluttet, da de pågældende personer, som misbrugte medlemmernes penge, stadig er i bestyrelsen i 1 kreds.

...
08.06 | 17:07

www.FrieCampingpladser.dk

...
08.06 | 17:06

Helårsåbne pladser, men loven begrænser brugen af CV om vinteren.
Kan ikke anvise dig en plads. mvh

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE