Love og Bekendtgørelser for campingpladser

1. Erhvervsstyrelsen - Planinfo vedr. Campingpladser


https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/campingpladser

Hovedindgang til Erhvervsstyrelsen side vedr.:
Campering - Vejledning &  Sommerhuslov
Link videre til det her under.

2. Campingpas - Grønne nummerplader - Hytter - Tilladelser til at drive campingplads.

Campingpas.

Det er ulovligt at begrænse adgangen til en campingplads i henhold til Campingreglementets

BEK nr 319 af 28/03/2019 www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/319

§ 3. Stk. 2. Det kan ikke i en tilladelse efter § 2 bestemmes, at en campingplads er forbeholdt en bestemt kreds af brugere.

Dette gælder dog ikke

1) for campingpladser, som den 6. februar 2000 lovligt var forbeholdt en bestemt brugerkreds

 

Grønne nummerplader / ID-skilt

Det er kommunen alene der bestemmer hvorledes ID på en campingvogn der IKKE er indregistreret efter færdselsloven skal være udfærdiget. Vognen skal kunne identificeres af kommunen. Ingen lovkrav til måden. blot et nr. + en liste over ejeres/brugeres kontaktinfo.
Dette i henhold til Campingreglementets 
BEK nr 319 af 28/03/2019 
www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/319

§ 18. Stk. 2. Udlejer skal efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse sørge for, at campingvogne o.l., der er opstillet på campingpladsen og ikke er registreret efter færdselsloven, er forsynet med tydeligt identifikationsnummer.

Oversigten over uindregistrerede vogne, må kun være tilgængelig for kommunalbestyrelsen.

§ 18. Stk. 3. Udlejer skal føre en fortegnelse over de opstillede vogne med angivelse af identifikationsnummer, jf. stk. 2, og navn og adresse på vognenes ejere og brugere. Fortegnelsen skal opbevares tilgængeligt for kommunalbestyrelsen.

 

Hytter.

Man må højst bo i en campinghytte 4 uger om året og man kan højst leje den 1 år forud i henhold til sommerhus og campingloven LBK nr 949 af 03/07/2013 www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/949

§ 4. Stk. 2. Ejere og brugere af fast ejendom, jf. § 1, må højst stille campinghytter til rådighed for samme campist i 4 uger årligt og må ikke tage imod bestilling mere end 1 år forud.

 

Tilladelser til at drive campingplads.

Den der driver en campingplads, SKAL have en udlejningstilladelse. Dette i henhold til sommerhus og campingloven LBK nr 949 af 03/07/2013 www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/949

§ 1. Ejere og brugere af fast ejendom må ikke uden tilladelse efter § 2

3) erhvervsmæssigt eller for et længere tidsrum end 6 uger udleje eller fremleje ejendommen eller dele af denne til campering.

§ 2. Stk. 2. Miljøministeren kan bemyndige kommunalbestyrelsen til efter retningslinier fastsat af ministeren at træffe afgørelse om meddelelse af tilladelser efter stk. 1.

§ 10 b. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 1 og § 4,

2) overtræder vilkår, der er fastsat efter § 2,

3) undlader at efterkomme et påbud efter § 10, stk. 3.


 

Campingpas iht. Konkurrenceloven.

Det er dømt ulovligt, at vedtage:

A - At aftale fælles priser og adgangskrav for brancheforeninger og konkurrende virksomhede.

B - At alene CKE pas og ikke andre pas skal kunne give adgang til campingpladser,

C - At aftale samme pris for CKE pas.

Dette i henhold til afgørelsen fra Konkurrencerådet af 31 maj 2017 www.kfst.dk/media/46138/20170531-camping.pdf som henviser til konkurrencelovens § 6, stk. 1 og TEUF artikel 101, stk. 1,

 

Disse overtrædelser er straffet med bøder til DK-Camp på kr. 300.000

www.kfst.dk/afgoerelser-ruling/konkurrenceomraadet/straffedomme-og-boedevedtagelser/horisontale-aftaler/20191211-boede-for-ulovligt-krav-om-campingpas/

og Foreningen Campingrådet på kr. 400.000,-

Bøden til Foreningen Campingrådet er bekræftet af Kurator https://drive.google.com/drive/folders/1PmVVaIAEKYAuES0JVLDT_oR0S2v9QoqM


 

3. Sommerhusloven


§ Bekendtgørelse nr. 949 af 3.juli 2013 om sommerhuse og campering mv.


 § 
Sommerhusloven  - Vedr.: Kravet om en  Udlejningstilladelse 


§ 1. 
Ejere og brugere af fast ejendom må ikke uden tilladelse efter § 2 

3) erhvervsmæssigt eller for et længere tidsrum end 6 uger udleje eller fremleje ejendommen eller dele af denne til campering.

§4.
Stk. 2  Ejere og brugere af fast ejendom jf. §1, må højst stille campinghytter til rådighed for samme campist i 4 uger årligt. 
.... må højst stille campinghytter til rådighed for samme campist i 4 uger årligt og må ikke tage imod bestilling mere end 1 år forud. 


§10 b. 
Med bøde straffes den der 1) overtræder §1 og § 4


 

4. Campingreglementet - Nyt i 2019 -


§ Bekendtgørelse nr. 319 af 28. marts 2019 om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser § 3
En tilladelse efter §2 skal indeholde en angivelse af det tilladte antal campingenheder og kan indeholde vilkår om 
4) stk 2. Det kan ikke i en tilladelse efter §2 bestemmes, at en campingplads er forbeholdt en bestemt kreds af brugere.


§5
En tilladelse (udlejningstilladelse red.) er personlig og begrænset til den i tilladelsen nærmere beskrevne virksomhed.

5. Vejledning om Campingreglementet

NYT forventes offentliggjort sommeren / efteråret 2020

Vejledning nr. 62 af 30. juni 2010 om campingreglementet


 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

26.12 | 10:37

Denne sag er da ikke afsluttet, da de pågældende personer, som misbrugte medlemmernes penge, stadig er i bestyrelsen i 1 kreds.

...
20.10 | 10:45

Uanset de mange skriverier for og imod F-camping: Dette er en virkelig god hjemmeside. Har stor fornøjelse af den.

...
08.06 | 17:07

www.FrieCampingpladser.dk

...
08.06 | 17:06

Helårsåbne pladser, men loven begrænser brugen af CV om vinteren.
Kan ikke anvise dig en plads. mvh

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE