DETTE SKAL DU VIDE FØR INDTJEKNING....

Campingrådet er konkurs, CVR nr. afmeldt og Sagen fra Konkurrencerådet fortsætter hos SØIK

 I mange debatter rundt om, skrives der om at pladserne kan kræve et bestemt kort af en campist.
Dette er IKKE rigtigt !

- Der findes intet lovkrav - fra myndighedernes side - om at REIGISTRER danske eller Nordiske statsborger med pas.nr eller ID-nr. 
M
an skal kunne FREMVISE legitimation, den SKAL IKKE registreres...

Campingpladser har altså ingen grund til at notere hvad der står på det ens legitimatiion.
(se gul tekst på billede)


Det er en del af Campingrådet opfindelse, for at overbevis campisterne om at de SKAL købe produktet (CKE-krortet)

- I det Campingreglement der kom i år 2000 ( en del af Sommerhusloven) - kom der en ny tekst ind, som siger, at der i princippet herfra skal være offentlig adgang til alle campingpladser, for de borgere der ønsker at benytte dem.

Man må ikke begrænse adgangen!

Man må ikke stille krav om at gæsterne skal tilhøre en bestemt gruppe, forening, arbejdsplads, køn, religion, race .... eller være i besidelse af et kort købt i en bestemt forening - I Danmark er det Campingrådet som har EJET RETTIGHEDERNE til CKE-kortet.

Det betyder at ALLE CKE-KORT der er solgt i Danmark, de er først solgt af Campingrådet. 

Campingrådet har solgt kortene ved både at tvinge campingpladserne, medlems-foreningerne og forbrugerne, til at købe. Fordi Campingrådet har dikteret kortet som et adgangskrav - og det er ulovligt !

Det er ulovligt iht. Campingreglementet / Sommerhusloven. = Dansk lov !

- En campingpladsejer/forpagter/lejrchef - skal til enhver tid sørge for at han/hun følger og driver pladsen iht. Campingreglementet. 
- Hvis ikke, så KAN kommunen i princippet fratage personen sin 'Udlejningstilladelse' = en form for Næringsbrev til at drive den i Udlejningstilladelsen beskrevne campingplads.

" Campingpladsudlejeren har ansvar for at leve op til de gældende regler, og kommunerne har pligt til at føre tilsyn med det. "

Se mere her og find link her til Campingreglementet (det gældende) og til Vejledningen om Campingreglementet ( det gældende) 

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/campingpladser 

Konkurrencerådet stopper ulovlige krav om campingpas

31. maj 2017

Campingrådet har i strid med konkurrenceloven vedtaget, at campingpladserne skulle forlange, at deres gæster foreviste eller købte et af Campingrådet udstedt campingpas. Næsten 90 procent af de danske campingpladser har været omfattet af de ulovlige vedtagelser.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

”Med over 11 millioner årlige overnatninger er camping en af de mest foretrukne ferieformer i Danmark. Campingrådet har med sit krav om campingpas og sit krav om, at passet skal koste en fast pris, begrænset konkurrencen mellem langt de fleste campingpladser i Danmark. I sidste ende er det gået ud over de mange campister.”

”Campingpladserne er individuelle erhvervsdrivende virksomheder, som ikke må samordne priser og andre kommercielle konkurrenceparametre. Det er selv sagt ingen undskyldning, at det sker i regi af den paraplyorganisation, hvor branchens organisationer er medlemmer.”

”Desværre er det ikke den første sag af den karakter, vi ser i Danmark. Som brancheorganisation er der god grund til at være ekstra opmærksom på konkurrencereglerne, fordi organisationerne i sagens natur skaber nogle rum, hvor konkurrenter mødes.”

Campingrådet, hvis medlemmer er 12 foreninger med relation til eller særlig interesse for branchen, har overtrådt konkurrenceloven ved at vedtage at:

  • Campister, som ønsker at overnatte på en campingplads organiseret under Campingrådet skal kunne forevise eller købe et CKE-campingpas udstedt af campingrådet.
  • CKE-campingpasset skal koste 110 kroner.


Konkurrencerådet påbyder på den baggrund blandt andet, at Campingrådet straks bringer de to vedtagelser til ophør, og at DK-CAMP straks bringer sin deltagelse i vedtagelserne til ophør. DK-CAMP er en frivillig kæde, hvor over halvdelen af campingpladserne i Danmark deltager.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i sin behandling af sagen vurderet, at vedtagelsen om alene at acceptere CKE-passet har til formål at udelukke udbydere af konkurrerende campingpas. Samtidig har vedtagelsen om at sælge passet til ens priser haft til formål at begrænse priskonkurrencen mellem campingpladserne. Begge dele kan i sidste ende have medført højere priser til skade for forbrugerne.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Læs Konkurrencerådets afgørelse her 


Brochuren om CKE-kortet er brugt ved afgørrelsen i Konkurrencerådet, kan ses herunder på 8 billeder (2x4 disa)

Siden 2012 har ingen andre kort måtte accepteres på campingpladser tilknytet foreningen Campingrådet.
Konkurrenceråd stopper ulovligt krav om campingpas
Diktat og indgåede aftaler om faste priser.

FRA FØR 2017:
 

Campingrådet orienterer her om CKE - campingpas, til pladserne.

I denne brochure, som kun er beregnet for campingpladsejerne. CAMPASORDNINGEN 2015
+ Campingpasordningen 2016
 

Her kan man læse Campingrådets egne ord om HVORFOR vi campister skal købe det, og hvorfor campingpladserne skal kontrollere og sælge det.  

Man kan også læse, at danske og nordiske statsborgere ikke skal registreres med hverken CPR.nr eller PAS.nr. 

Der skrives at campingpasses er gyldigt til registrering af udlændinge, det er det IKKE ifølge Rigspolitiet. Der er ikke noget billede og det er ikke udstedt af en offentlig myndighed.  

I den brochure som kan uddeles til campisterne, og er på flere sprog, har man en anden og officiel forklaring på hvorfor man skal have campingpas.  

Det er meget lidt sympatisk, at der findes en ærlig forklaring og en til campisterne. 


Hent Campingrådets brochure CAMPINGPLADSORDNINGEN 2015 beregnet for campingplads ejerne - klik-

 OBS:  Log på med din Gmail/google konto for at åbne doc. fra vores google doc-konto.

Et lille udpluk fra Campingrådets regnskabstal 2010, altså fra før de indførte monopolet og udelukkede andre landes camping-kort.

Godt 13. millioner i 2010.

Campingrådets egen ID-ordning. Se brochure til Pladserne og til gæsterne

Der findes KUN EEN grund til at campingpladserne kræver at campisterne skal købede grønneplader og årsmærker, lige som med grunden til salg og krav om campingpas, der er at det er en pengemaskine for brancheforeningen Campingrådet.

De skriver ganske vist i deres brochure at "Enten / eller" - men det er IKKE det loven siger.

Det er KUN fordi Campingrådet siger det, altså fordi de foreningerne der er med i Campingrådet skal følge deres regler. Du skal som forbruger / campist betale .... fordi ellers er det pladserne der selv skal betale for Campingrådets aktiviteter... Altså primært politisk lobbyarbejde...

Du kan protestere over for pladsen... - Hvis nok gør det, så kan pladsen jo vælge at melde sig ud af CR-samarbejdet.... Men det er deres eget fri valg. - Mange pladser VED ikke, at de ikke behøver at være underlagt CR's mange krav. 

Du kan downloade 2 stk brochure om CR's ID-ordning her... KLIK 

(Kræver muligvis at du er logget ind med gmail/google konto)

Men HUSK det der står i Campingrådets brochurer KUN forenings aktiviteter, ikke noget som nogen lov kræver. 


Loven kæver at vognene skal kunne identifiseres... og der skal føres en liste.
Dette kan gøres helt lavpraktisk, med et papskilt med et tuch skrevet nr + en A4 blok.

Med en rigtig nr. plade, samt jeres kontaktoplysninger, så er I identifiserbare. 

Campingrådet - Bestyrelsens beretning for 2015 - fra årsmødet april 2016

DCU - Rygter og fakta. / DCU regnskab


Hent de 3 filer samlet - Her
Eller enkeltvis her

DCU Periodereg
 
nskab 2012-13                       


Specifikationshæfte 2013

Årsrapport 2013
DCU Hovedbestyrelsesmøde sept. 2014 
       - klik på tekst og hent hele referatet - 

Til min store overraskelse, er min person (Anette Tracz Knudsen)  blevet behandlet på et ( mindst et) hovedbestyrelsesmøde i DCU.  

Det er LØGN !  

Man har brugt en løgn til at ændre i reglerne, til at indskrænke demokratiet og medlemmernes indblik og indflydelse.  Man er enten løbet med en halv vind, eller man har opfundet en løgt til lejligheden.  Ved ikke rigtig hvad der er værst.

Jeg har i flere år delt de eneste offentlige tilgængelige regnskabstal fra Campingrådet, men jeg har aldrig før haft noget som helst info fra DCU, trods det at vi har været medlem siden 1985. Jeg har ofte i debatter efterlyst mere information og gennemsigtighed, i den forening vi er medlem af. Det er dog aldrig lykkes at noget er 'sluppet ud'.  Ikke før nu i nov. 2015.

Jeg har fået fat i nogle tal fra 2012-2013.  Nu er DCU's hovedbestyrelses løgn blevet til virkelighed. Det havde nok aldrig sket, hvis ikke de havde bragt denne løgn til torvs. 

Læs her under, hvilke konsekvenser løgnen har fået.

Jeg synes at det er vigtigt at bemærke, at: 
Ingen har dog på noget tidspunkt kontaktet MIG.
Ingen har undersøgt om jeg har et DCU regnskab.
Ingen har overhovedet undersøgt sandheden i påstanden. 

NU har en venlig sjæl valgt at dele et gammelt regnskab.
Når jeg nu alligevel har fået skylden, så vælger jeg også at dele det.

PS. - Jeg har af gode grunde ALDRIG delt DCU's regnskab på Campingferie.dk Juni 2016 

Larmende tavshed i DCU om, at to af de mest centrale medarbejdere har forladt DCU, samtidig. 
Læs mere her - KLIK - 
henning olesen 10.11.2017 16:27

du gør et godt og stort stykke arbejde.
mvh
henning olesen
eribatouring.net

| Svar

Nyeste kommentarer

30.09 | 19:56

Der er vist foregået mange kreative ting i det hedengangne campingråd.
Åbenbart også kreativ udregning af hvor mange enheder der kan være ifht loven.
https://www.tvmidtvest.dk/amp/1280042

26.12 | 09:37

Denne sag er da ikke afsluttet, da de pågældende personer, som misbrugte medlemmernes penge, stadig er i bestyrelsen i 1 kreds.

19.04 | 20:12

Håber at DCU formanden bliver holdt ansvarlig, da han jo personligt har fyldt lommerne i bestyrelsen for campingrådet.

19.04 | 20:02

Godt Anette at der nu er kommet politianmeldelse på sagen. Der stod en stor artikel om sagen i Berlingske erhverv. Håber at DCU formanden bliver holdt ansvarlig