Pressemeddelelse/ Nyt

BEK nr 319 af 28/03/2019 Gældende

(Campingreglementet)
Offentliggørelsesdato: 30-03-2019
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208377

Pressemeddelelse om NYT campingreglement som offentliggjort på Retsinformation i går den 30/3-2019

Hent F-Campings Pressemeddelelse her: klik link

  

08.11.2018 
Rettelse og korrigering. - Vi siger undskyld for vores tidligere fejltolkning ! 
Nej det er heldigvis ikke så slemt. 
To kloge mænd fra F-Camping, med forstand på tal har talt og skrevet sammen med Danmarks Statistik...

Vi har fået svar fra Danmarks Statistik vedrørende den store stigning på overnatning:
"En stigning på 100% på 3 år er ikke retvisende"
og
"Tallene for 11.2.0.2 er rigtige og retvisende for det de skal angive prisudviklingen for. Men kan ikke bruges direkte til det I ønskede"
 
Baggrunden for den store ændring er en ændring i januar 2016 hvor priserne på sommerhuse bliver en del af dette index (vægtgrundlag)  prisen for leje sommerhuse hed tidligere havde sin egen nomenklatur 04.1.2.01 men fra januar 2016 bliver en del af campingpladsernes prisudvikling.
Dette skal man selv finde ud af ved at læse dokumentation der udgives 10 februar 2016

Det findes hhv. her
og her
 
Til orientering kan vi fortælle at F-camping har fået lavet et specialudtræk for lige netop priser på camping som Danmarks statistik har hentet.
Dette viser at priserne for perioden Juli 2016 til Juli 2018 IKKE er faret til himmels.


FEJL !
30.okt. 2018
- Hvis du som feriegæst i Danmark på enten et feriecenter, en campingplads eller et vandrehjem synes, at du ikke har kunnet få nær så meget ferie for pengene de sidste par år i Danmark.
- Så har du ret!!!

Danmarks Statistiks, Forbrugerprisindekset viser en mere end 100% stigning.

Nemlig, at du for en overnatning i juli mdr. har du i 2015 betalt: kr. 100,90
Tilsvarende, for det samme har du i juli mdr. 2018 skulle betale: kr. 202,70

Det almindelige forbrugerprisindeks er i perioden steget fra 100,2 til 103,1 dvs.: + 2,9 %point
Priserne på hoteller, kroer og moteller kun steget fra 95,9 til 107,4 dvs.:           + 11,5 %point
Feriecenter, campingpladser og vandrehjem er til sammenligning steget med: + 101,8 %pointBILAG her under: Udskrift fra Danmarks Statistik
(PRIS111, Varegruppe: A Forbrugerprisindeks i alt, B 11.2.0.2 Campingpladser. Enhed: Index. Måned A: 2018M07, B: 2015M07)

 


Med venlig hilsen
F-Camping
v/ Anette Tracz Knudsen og Jimmy Henriksen

Seneste NYT:  31.10.2018
Folketingsmedlem Henning Hyllested (EL) har stillet et 345 spørgsmål til Erhvervsminister Rasmus Jarlov.
Spørgsmål:
I september 2016 igangsatte Erhvervsstyrelsen som en del af aftalen om
Danmark i bedre balance en undersøgelse, hvis formål var at afklare,
hvordan reglerne i campingreglementet kan revideres for at understøtte
regeringens og forligspartiernes mål om vækst i turismen. Ministeren
bedes redegøre for resultaterne af denne undersøgelse og eventuelt over-
sende undersøgelsen til udvalget med tydelig fremhævelse af konklusio-
nerne. Ministeren bedes endvidere redegøre for, hvordan han har tænkt
sig, at undersøgelsens resultater skal påvirke campingreglementet, herun-
der redegøre for eventuelle initiativer til ændring af campingreglementet.
Ministeren bedes især tilkendegive, hvilke ændringer om nogen af cam-
pingreglementet han har tænkt sig at tage initiativ til, for så vidt angår
autocampere

Læs det hele her   

Som det fremgår af bilaget, så er det desværre ikke mange input der er kommet fra 'camping FORBRUGER organisationerne'. 
DCU har været hørt, men ikke afgivet bemærkninger.

 Hvisker    hent BILAGET HER
Vedr.:
Ny situation efter Campingrådets 'afvikling'.

Camping, campingpas, campingkort, sagen mod CR i
Konkurrencestyrelsen, lovgivning for campingpladser
campingreglementet.

NYE TIDER ! 

Året 2018 er den første campingsæson efter foreningen Campingrådets nedlæggelse, konkursbegæring og verserende sag i Konkurrence- og Forbrugerstyrelse. Vi kan som campister og dermed forbrugere, vælge at se året som år 0. Herfra hvor en ny virkelighed er startet i dansk camping.
Mange mennesker spørger, igen og igen vedr. 'campingpas' (og grønne nr. plader/årsmærker) på div. sociale medier. Folk er grundig forvirret. Forvirret over, at der ikke forlægger noget klart, let forståeligt og juridisk holdbart svar, på hele den nye situation i dansk camping.

Som campist og forbruger kan man kun undres over, at der ikke for længe siden er kommet en redegørelse, en vejledning, en forklaring af hele sagen og hvad man som forbruger og campist kan regne med og stole på, her i den nye campingsæson 2018.

Der er ikke kommet noget som helst brugbart fra de ellers toneangivne campingorganisationer,
campingforeninger, campingvirksomheder, campingpladser eller campingmedier. Ingen af dem der har været medlemmer af daværende forening 'Campingrådet' og dermed er medansvarlige for de beslutninger man dér gennem årene har taget, er kommet med en forklaring, en udredning, en 'hvad nu vejledning' eller for den sags skyld med en direkte undskyldning til campisterne og forbrugerne, for deres egen medvirken og medansvar for de mange års uretmæssig (læs ulovlige) og urimelige krav til forbrugerne.

ALLE ansvarlige 'putter sig', stikker hovedet i busken og holder vejret.... De håber at ingen opdager hvad der i virkeligheden er foregået. De prøver at lade som om 'intet er sket' og alt bare kan fortsætte som hidtil.
Kære campist, kære campingforbruger: INTET er mere som tiden før 2018. Alt er forandret i dansk camping.

Der findes ikke længere noget organiseret krav om 'campingpas'
eller 'grønne nummerplader og årsmærker' !

- Det vil nemlig være ulovligt iht. konkurrencelovene i Danmark og EU. !!!
'Campingpas' er et begreb der hører fortiden til. Det er fra dengang alle campinginteresser var samlet i den organisation der hed 'Campingrådet'. Campingrådet har i mange år handlet ulovligt med beslutninger vedr.:  'Campingpas', 'Transitpas' og 'grønne nummerplader.

Foreningen Campingrådet blev nedlagt i efteråret 2017. Foreningen har selv meldt sig konkurs (endnu ikke afsluttet i Sø-og Handelsretten). Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har arbejdet med sagen imod Campingrådet siden anmeldelsen kom fra ACSI d. 15 juni 2015. Efter en 'afgørelse' 31.maj 2017 har sagen siden ligget i Konkurrenceankenevnet. Derfra kom der d. 13.april 2018 en 'Stadfæstelse' af den tidligere afgørelse, hvilket har betydet at Konkurrence- og forbrugerstyrelsen nu har sendt et større sagskompleks videre til efterforskning hos politiet, Anklagemyndigheden, SØIK.
(SØIK = Statsadvokaten for særlig Økonomisk og International Kriminalitet.
https://www.anklagemyndigheden.dk/da/statsadvokaten-for-saerlig-oekonomisk-og-international-kriminalitet


F-Camping mener, at selve begrebet 'campingpas' KUN hænger sammen med og giver mening i forbindelse med hele det system, de krav og de regler som lå i forbindelse med 'foreningen Campingrådet'. Altså alt det som er vurderet ulovligt.
- Alle lignende kort - uden for Danmark kaldes for camping card, camping carnet o.l. og er alene at betragte som rabat og loyalitetskort. Frivillige produkter man helsT frit skal kunne vælge til eller fra, som forbruger.

Alle 'Camping-kort' skal iht. Afgørelsen i Konkurrencerådet kunne accepteres på lige fod, uden
forskelsbehandling, eller om krav af et bestemt. Dette er kun iht. Konkurrencelovene i Danmark og EU!
- Mange i debatterne på de sociale medier fremhæver, at den enkelte campingplads godt må kræve 'et kort' af gæsten/campisten/forbrugeren, men at de skal acceptere alle campingkort.
Ifølge konkurrenceloven ser det ind til nu ud til at dette er korrekt.
Men der er flere love der gælder for dem der vil drive campingplads i Danmark.
- Ifølge Sommerhusloven, herunder Campingreglementet, mener jeg IKKE at nogen plads må udelukke gæster på grund af at man ikke har og ikke ønsker at købe et camping-kort. Der skal ifølge loven være offentlig adgang til danske campingpladser.

Citat fra Vejledning om Campingreglementet - VEJ nr 62 af 30/06/2010 Gældende - ( i dag d. 11.maj 2018)

4.3. Tilladelse til bestemt brugerkreds
Campingpladser skal normalt være offentligt tilgængelige, dvs. at pladsen skal være åben for alle, der ønsker at campere på pladsen. I overensstemmelse hermed kan kommunalbestyrelsen ikke give tilladelse til, at en campingplads er forbeholdt en bestemt brugerkreds, således at kun medlemmer af en bestemt forening, ansatte i et bestemt firma eller andre nærmere afgrænsede brugerkredse har adgang til campingpladsen.
(Her forstår F-Camping også, at krav om et foreningsudstedt-eller forretningsmæssigt udstedt kort skal regnes)

Har du lyst til at fordybe dig og få den korrekte viden og indsigt, kan du finde det her:
Love, regler og Vejledning for campingpladser:

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/campingpladser


Konkurrencesagen: 

RÅDSAFGØRELSER

Campingrådets campingpasordning

31. maj 2017

https://www.kfst.dk/afgoerelserruling/ konkurrenceomraadet/afgoerelser/2017/20170531-camping/

 

ANKENÆVNSKENDELSER

Kendelse af 13. april 2018 - DK-CAMP mod Konkurrencrådet

13. april 2018

https://www.kfst.dk/afgoerelser-ruling/konkurrenceomraadet/kendelser-fra-konkurrenceankenaevnet/2018/20180413-kan-dk-camp/


Anette Tracz Knudsen
Sdr.Højrupvejen78A. 5750 Ringe.
tlf. 65991914 / mobil 20965032
mail: tracz@live.dk
Stifter www.F-Camping.dk


Jimmy Henriksen
Løkkemarken 5, 5000 Odense C.
Tlf. 22 82 16 83
mail: sekr@f-camping.dk
Sekretær F-Camping

Ulovligt samarbejde  Følg med her

- Siger udtalelse fra Erhvervsstyrelsen til Ankestyrelsen 
   (tidl. Statsforvaltningen ændret 1. april 2017)

 Pressemeddelse fra F-Camping.

Kommuner administrer ulovligt vedrørende campingpladser.
F-Camping har klaget til Statsforvaltningen / nu Ankestyrelsen

og har fået en klar udtalelse fra det ansvarlige Ministerium.

Se Pressemeddelsen her, sammen med selve svaret fra Erhvervsstyrelsen.

* Pressemeddelse F-Camping 10. juli 2017

* Erhvervsstyrelsens udtalelse til Ankestyrelsen d. 3. juli 2017
- 6 sider UDEN bilag

* Erhvervsstyrelsen udtalelse til Ankestyrelsen d. 3. juli 2017
- 32 sider INKL. bilag


 

Nyeste kommentarer

20.10 | 10:45

Uanset de mange skriverier for og imod F-camping: Dette er en virkelig god hjemmeside. Har stor fornøjelse af den.

...
08.06 | 17:07

www.FrieCampingpladser.dk

...
08.06 | 17:06

Helårsåbne pladser, men loven begrænser brugen af CV om vinteren.
Kan ikke anvise dig en plads. mvh

...
08.06 | 16:41

Hvor finder jeg en caravan plads, hvor jeg må bo hele året.Har vogn
Helst nordjylland.

...
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE