F-camping.dk ~ Uafhængig camping information.

F-Camping er et uafhængigt forbruger-fællesskab.

- Alle arbejder frivilligt og gratis. F-Camping er ikke en formel forening.

- Vi arbejder for at give forbrugerne m.fl. uafhængige informationer vedr. camping, herunder vedr. dansk lovgivning, regler og muligheder på campingområdet.


 

AKTUELT

 


 


17.02.2021  - Nyt Ministerium overtager CAMPING-lovgivningen. !!!


Sommerhusloven og Campingreglementet er blevet ressortoverført fra Erhvervsstyrelsen til
Bolig- og Planstyrelsen, under Indenrigs- og Boligministeriet d. 21. januar 2021

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/planomraadet-er-overfoert-til-indenrigs-og-boligministeriet

https://www.stm.dk/presse/pressemeddelelser/nyt-indenrigs-og-boligministerium/

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/campingreglementet

Det virker umiddelbart logisk, at området er flyttet til samme ministeriet som kommunerne hører under, nemlig Indenrigsministeriet.
Måske er vi heldige, så der kommer mere fokus på FORBRUGERNES interesser, og ikke kun erhvervslivets. 


 LINK TIL DOKUMENTMAPPEN  GOOGLE DOC.
 

 


17.11.2020  - Cirkulæreskrivelse nr. 12 

Hermed seneste fra Kurator (dokumenter findes i mappen via link her over)


Dato for dokumenter 13.11.2020  
Cirkulæreskrivelse nr. 12  og
Bo- og Udlodningsregnskab Campingrådet under konkurs  i henhold til konkurslovens §148

 


29.09.2020  - Opdateret vedr. LOVGIVNING
NY Indgang Erhvervsstyrelsenss Planinfo. Dette var blot indledningen på siden.   -  Find det hele HER:  ttps://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/campingreglementet
Eller see mere her: http://www.f-camping.dk/23391200


09.09.2020 - DCU udtaler sig i dag på deres hjemmeside vedr: Campingpas sagen.  Opfølgning om Cirkulæreskrivelse 11.  - DCU kommentere sagen.    

*1. DCU har betalt gæld til konkursboet efter foreningen Campingrådet.
*2. DCU skriver at de er 'Frifundet'.
LÆS her og find link: http://www.f-camping.dk/23391187


 

D. 28.08.2020 Seneste nyt fra Kurator vedr. Campingrådets konkursbo.

DCU må betale gæld på:
kr. 1.507.794,40 kr., til Campingrådets konkursbo.
 

Læs Cirkulæreskrivelse nr. 11 fra Kurator. - gå videre - KLIK


BOYCOTT Autocamper udstilling i Fredericia - Opfordring se mere på:

siden  -   Bag camping-fronten


14.07.2020 - NY VEJLEDNING OM CAMPINGREGLEMENTET

Endelig, langt om længe, så fik vi den længe ventede Vejledning
Hovedingang Planinfo: https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/campingpladser

Vejledning - VEJ nr 9426 af 02/07/2020:
 www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9426

Høringsportalen,  med Høringsnotat og høringssvar: 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64149  


14.06.2020   Offentliggørelse - juni 2020

INGEN offentlige myndigheder griber ind ved ulovligheder i campingbranchen.

– Vedr.: Sag om manglende, lovpligtige: Udlejningstilladelser til campingpladser.

Politianmeldelse og KLAGE til Planklagenævnet er endt uden at hverken politi har ønsket at efterforske  eller at Planklagenævnet har ønsket at behandle klagen. 

Vi føler at  Campingpladser, drift af dem og tilsyn med dem, er ren Wild West.

FIND HELE SAGEN HER - LINK TIL ALLE DOKUMENTER
http://www.f-camping.dk/29453625


COVID-19    / 19.03.2020

F-Camping har oprettet en side vedr.: Corona smitte / COVID-19

F-CAMPING ANBEFALER AT ALLE CAMPISTER BLIVER HJEMME, IND TIL DANMARK IGEN ER ÅBEN. Jo hurtigere vi stopper kontakt mellem mennesker, jo hurtigere kommer vi gennem krisen med flest mulige der overlever Covid-19.

F-Camping har idag d. 19.03.2020 sendt følgende brev til følgende: 
(Gå videre til vores coronaside og læs)

 

Statsministeren
Sundhedsministeren
Sundhedsstyrelsen

Rigspolitiet
De politiske partier
Pressen

klik videre til siden her


25.02.2020  . Cirkulæreskrivelse nr. 10

Statusoversigt og redegørelse jf. konkurslovens § 125, stk. 4
K2399/17-B – Campingrådet under konkurs


9. Feb. 2020 - Campingpassag nær afslutning.

”Campingrådet” har netop fået en bøde på 400.000 kr. 
DK-Camp fik i november 2019 en bøde på 300.000 kr.

Konkursboet efter Campingrådet har for nyligt modtaget bødeforlægget fra 'Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet' / SØIK. 
....Se mere på siden om Konkurrencesagen HER.

Vi har bedt om en udtalelse fra alle de 12 foreninger, der har været grundlaget for Campingrådets ulovligheder. Hvad mener de om at de har godkendt indgåede ulovlige aftaler ? Har de fortrudt ?
DK-Camp skriver, at de sender svar i næste uge. 
DCU - Cansk Camping Union har ved Landsformanden sendt et svar.
- Ses her, under opslaget på siden: 
Klik her - videre til siden vedr. Konkurrencesagen


Nyt år 2020


4. dec. 2019 -  Første BØDE i konkurrencesag om CKE-Campingpas

Bøde på kr. 300.000 er faldet i sagen om ulovlige krav om Campingpas.

Mere end 10 års kamp for forbrugerne, viser nu at F-camping.dk hele tiden har haft ret om ulovlighederne vedrørende obligatoriske krav om såkaldte CKE-campingpas. 

DK-Camp indrømmer at de har overtrådt både dansk og EUs konkurrencelove, da de både har skrevet under på bødeforlægget og betalt bøden.

 
http://www.f-camping.dk/29453614 


09.10.2019 - HØRING SOMMERHUSLOVEN -
Udkast til ændring af tre bekendtgørelser på Erhvervsstyrelsens område (Erhvervsstyrelsens behandling af data, delegation og Frøstruplejren)
Sidste frist for indsigelse vedr. Udkast i Høring er d. 06.11.2019

Se alle dokumenter her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63301


30.08.2019  Cirkulæreskrivelse nr. 9

Statusoversigt og redegørelse jf. konkurslovens § 125, stk. 4
K2399/17-B – Campingrådet under konkurs.
- Siden om konkurssagen -


F-Camping afventer stadig at ''Vejledning om Campingreglemente''t bliver revideret, tilpasset det nye Campingreglementet - BEK nr 319 af 28/03/2019 Gældende -  

Det er skandaløs, at der fortsat henvises til Campingrådet m.m. Dette set i lyset af, at der i Vejledningen fra 2010 henvises til ''Campingrådet'', hvilket var en fejl fordi man i Styrelsen dengang ikke vidste at Campingrådet var en udemokratisk, lukket brancheforening foreningen, uden offentlig kendskab til hverken beslutninger eller regnskaber. 
Vejledningen burde havde været rettet straks man i Erhvervsstyrelsen blev bekendt med Konkurrencesagen.

Foreningen Campingrådet har gennem en årrække virket ved hjælp af midler tjent på ulovlig baggrund, nemlig indtægter fra Campingpas og Grønne nr.plader.
Campingrådet (ca.12 foreninger) har vedtaget ulovlige beslutninger, i strid med både dansk og EU konkurrencelove. Efter afgørelse i Konkurrencerådet, og en stadfæstelse af afgørelsen i en ankesag, er Campingrådet officielt nedlagt, foreningen meldt konkurs nov. 2017. 

Efterspilet af Konkurrencesagen er endnu ikke afsluttet (1. okr. 2019). SØIK, politiets enhed for Statsadvokaten for Særlig Økonomiske og Internationale Kriminalitet har over et par år efterforsket et større sagskompleks. Der afventes fortsat en afgørelse om straf, bøder i sagen. 
 
www.f-camping.dk/29453619 


 D. 4. JAN. 2019  

HØRING OM NYT CAMPINGREGLEMENT - Høringsfrist 5. marts 2019 


 D. 25.01.2019  ERHVERVSMINISTERIET Politisk aftale om nyt Campingreglement, mellem Regeringen og Dansk Folkeparti.  - Traditionel campings dage er talte -

Se det hele her: www.f-camping.dk/29453619


 

Nyt fra camping-fronten Jan. 2019 - CampingBranchen fusionere med OCFF.

Reelt er det alligevel CampingBranchen der styre OCFF, så forskellen er nok den samme. 
Man kan bl.a. læse på OCFF's hjemmeside, under sidste nyt, at CampingBranchen og OCFF fusionere...
Lidt komisk, da OCFF primært ER CampingBranchen. Hvad betyder det så ? 
Har DK-Camp trukket sig ud, fordi flertallet af deres campingpladser IKKE ønsker at deltage ?

Se mere her: Bag Camping-Fronten BLOG


 

 OBS: Rettelse 09.11.2018
To kloge mænd fra F-Camping, med forstand på tal har talt og skrevet sammen med Danmarks Statistik... 

Vi brugte de rigtige tal, men tolkede dem forkert.  - Mere forklaring her -

(30.10.2018) - Er campingpriserne gået grassat? - Nej så galt er det heldigvis ikke. 


 D. 17. 10. 2018 (brev skrevet 21.10.2018)

F-Camping modtager via email, afvisning fra Ankestyrelsen, på en sag rejst i 2016. Sagen er afvist, da Ankestyrelsen KUN behandler AKTUELLE SAGER. 
Den urimelige lange ventetid og Campingrådet (under konkurs) brtyder, at de sager vi rejst i 2016 ikke længere er aktuelle. 
Det er FAKTULT FORKERT, når foreningerne OCFF og DCU offentliggøre, at "F-Camping ikke får medhold", fordi sagen IKKE ER BLEVET BEHANDLET,  men er AFVIST. 
find brevet her


 

 Pressemeddelelse  11.05.2018

Vedr.: Ny situation efter Campingrådets 'afvikling'
Camping, campingpas, campingkort, sagen mod CR i
Konkurrencestyrelsen, lovgivning for campingpladser
campingreglementet.   -KLIK-   
Pressemeddelelse


 

SENESTE NYE I SAGEN:
DK-CAMP TABTE SAGEN I KONKURRENCE ANKENÆVNET VED EN KENDELSE d.13.april 2018 
- Afgørelsen fra Konkurrencestyrelse pr. 31.maj 2017 STADFÆSTES DERFOR.

CKE-Campingkort: Hvem beskytter camping-forbrugere ?
Hvorfor tager INGEN foreninger afstand til de ulovlige beslutninger ?

 Tilsyneladende er der ingen af de ansvarlige fra medlemsforeningerne i Campingrådet, der direkte tager afstand til ulovlighederne! Der er næsten gået et år siden Konkurrencerådet kom med sin Afgørelse, og i den tid har alle 'puttet sig' og undgået at forholde sig offentligt til deres egen andel i ulovlighederne.

Hvor er f.eks. Dansk Camping Union (DCU) og De Forenede Danske Motorejere (FDM) henne ?

 DK-Camp har d.13.april 2018 tabt ankesagen mod Konkurrencerådet, vedr: Afgørelse pr. 31.maj 2017. 

Konkurrenceankenævnets Kendelse stadfæster dermed afgørelsen. Konkurrence og Forbrugerstyrelsen har nu anmeldt et større sagskompleks til Politiet.

 Som forbruger savner jeg en offentlig forklaring, en undskyldning, en reaktion, en udmelding fra alle de 12 foreninger, som har været med til at træffe de ulovlige beslutningerne i Campingrådet, i den periode fra 2011-2016.

 Især de foreninger som burde varetage FORBRUGERNES INTERESSER.

 - Tilsyneladende er der ingen der tager afstand til ulovlighederne.

F-Camping
v/ Anette Tracz Knudsen

SE PRESSEMEDDELSEN OG SELVE KENDELSEN: 

www.kfst.dk/afgoerelser-ruling/konkurrenceomraadet/kendelser-fra-konkurrenceankenaevnet/2018/20180413-kan-dk-camp/
 


 19.JAN 2018 -  Vi har valgt at åbne mappen med CAMPINGRÅDETS REFERATER, dem som lå offentligt på CR's hjemmeside i sept/okt. 2017 - klik videre til ny side - 


 Seneste NYT i Campingrådets KONKURSSAG !!!

2.3.2018  Cirkulære skrivelse nr. 6 - om salg af imaterielle aktiver m.m. (8 sider)  - klik-  og gå til siden: CR's konkursbo


 13.februar.2018 
Cirkulæreskrivelse nr. 5 - Vedr.: Ny budrunde på div. immaterielle aktiver.


 18. jan 2018  - Regeringen og DF har i dag vedtaget lov om salg statens arealer hvorpå der er campingpladser. 
http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2018/januar/18-statslige-campingpladser-og-campingarealer-saettes-til-salg/

Loven:  http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l103/20171_l103_som_vedtaget.htm


 14. dec. 2017  - Vedr.: Nyt Campingreglement 

Svar til F-Camping fra Erhvervsminister Brian Mikkelsen.
Forespørgelse om Nyt Campingreglement og mistanke om lækage i de politiske forhandlinger i Regeringen.
Gå til ny side: www.f-camping.dk/29453619


  BREAKING NEWS !!!  

INHABIL KURATOR AFSAT d. 7.12.2017
- NY KURATOR er udpeget af 
Sø- og Handelsretten !
  
klik videre

 PRESSEMEDDELSE: Campingrådet - INHABIL KURATOR AFSAT -KLIK


 

30.03.2019 - NYT CAMPINGREGLEMENT Bek. 319

BEK nr 319 af 28/03/2019 Gældende

(Campingreglementet)
Offentliggørelsesdato: 30-03-2019

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208377

Pressemeddelelse om NYT campingreglement som offentliggjort på Retsinformation i går den 30/3-2019

Hent F-Campings Pressemeddelelse her: klik link


 

Camping-kort / Campingpas ? Der findes intet lovkrav, hverken i Danmark eller i andre lande.


 SPØRGSMÅL:
Må en dansk campingpladsudlejer kræve at du som kunde/gæst ejer et eller andet 'camping kort' eller 'campingpas', for at komme ind og campere ? 

Svaret er:  NEJ 
Som dansk / nordisk /EU borger skal du måske kunne legitimere dig, og det kan du gøre med et offentligt udstedt bevis f.eks.  Nationalt pas / Kørekort /
Alle campingpladser har 'offentlig adgang'.  ID/ legitimation KAN handle om at få kredit, men betaler du kontant er der ingen lovmæssig begrundelse for at vise ID.
Campingpladserne skal iht. konkurrencelovene acceptere alle typer af camping-kort, men de kan altså ikke stille nogen krav om et eller andet, som ikke kan erstattes af et offentligt dokument.

OBS: Legitimationskort / ID-kort kan fra. 1.11.2017 købes på din egen kommune. - klik og gå til din egen kommune -
ID-kortet gælder i 10 år og koster max 150 kr.
Kan søges af alle over 15 år

Se mere her: www.f-camping.dk/29453611


 

Kommuner samarbejder ulovligt med Campingrådet - Erhvervsstyrelsens SVAR til Ankestyrelsen 3. juli 2017 - efter 1½ års ventetid.

- Siger udtalelse fra Erhvervsstyrelsen til Ankestyrelsen
   (tidl. Statsforvaltningen ændret 1. april 2017)

Emnet fortsætter på NY side - klik-

Kommuner administrer ulovligt vedrørende campingpladser.
F-Camping har klaget til Statsforvaltningen / nu Ankestyrelsen 
og har fået en klar udtalelse fra det ansvarlige Ministerium.


Se Pressemeddelsen her, sammen med selve svaret fra Styrelsen.

* Pressemeddelse F-Camping 10. juli 2017

* Erhvervsstyrelsens udtalelse til Ankestyrelsen d. 3. juli 2017
- 6 sider UDEN bilag

* Erhvervsstyrelsen udtalelse til Ankestyrelsen d. 3. juli 2017
- 32 sider INKL. bilag


 Fortsætter til ny side om emnet : http://www.f-camping.dk/29453622


 

Konkurrencerådet stopper ulovlige krav om campingpas

AFGØRELSE  -  31. maj 2017 FRA KONKURRENCERÅDET 

Campingrådet har i strid med konkurrenceloven vedtaget, at campingpladserne skulle forlange, at deres gæster foreviste eller købte et af Campingrådet udstedt campingpas. Næsten 90 procent af de danske campingpladser har været omfattet af de ulovlige vedtagelser.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

”Med over 11 millioner årlige overnatninger er camping en af de mest foretrukne ferieformer i Danmark. Campingrådet har med sit krav om campingpas og sit krav om, at passet skal koste en fast pris, begrænset konkurrencen mellem langt de fleste campingpladser i Danmark. I sidste ende er det gået ud over de mange campister.”

”Campingpladserne er individuelle erhvervsdrivende virksomheder, som ikke må samordne priser og andre kommercielle konkurrenceparametre. Det er selv sagt ingen undskyldning, at det sker i regi af den paraplyorganisation, hvor branchens organisationer er medlemmer.”

”Desværre er det ikke den første sag af den karakter, vi ser i Danmark. Som brancheorganisation er der god grund til at være ekstra opmærksom på konkurrencereglerne, fordi organisationerne i sagens natur skaber nogle rum, hvor konkurrenter mødes.”

Campingrådet, hvis medlemmer er 12 foreninger med relation til eller særlig interesse for branchen, har overtrådt konkurrenceloven ved at vedtage at:

  • Campister, som ønsker at overnatte på en campingplads organiseret under Campingrådet skal kunne forevise eller købe et CKE-campingpas udstedt af campingrådet.
  • CKE-campingpasset skal koste 110 kroner.

Konkurrencerådet påbyder på den baggrund blandt andet, at Campingrådet straks bringer de to vedtagelser til ophør, og at DK-CAMP straks bringer sin deltagelse i vedtagelserne til ophør. DK-CAMP er en frivillig kæde, hvor over halvdelen af campingpladserne i Danmark deltager.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i sin behandling af sagen vurderet, at vedtagelsen om alene at acceptere CKE-passet har til formål at udelukke udbydere af konkurrerende campingpas. Samtidig har vedtagelsen om at sælge passet til ens priser haft til formål at begrænse priskonkurrencen mellem campingpladserne. Begge dele kan i sidste ende have medført højere priser til skade for forbrugerne.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Den ovenstående tekst på denne side:

http://www.kfst.dk/nyheder/kfst/nyheder/pressemeddelelser/2017/20170531-konkurrenceraadet-stopper-ulovlige-krav-om-campingpas/

AFGØRELSEN DOWNLOAD OG LÆS ALLE 93 SIDER

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.kfst.dk%2Fmedia%2F46138%2F20170531-camping.pdf


 Emnet fortsætter på NY side -klik-
Anette Tracz Knudsen:

Det er tilfredsstillende at der nu er en afgørelse på spørgsmålet om CKE-kortet.

Jeg 'finlæser' på afgørelsen over de næste mange dage, men vil gerne sige kort:

1: Der findes ingen lovhjemmel som begrunder et krav om brug af et såkaldt campingpas.
2: Nordiske statsborgere har ikke pligt til at bære nogen form for legitimation, heller ikke et camping-ID. 
3. Afgørelsen siger klart, at ingen må udelukke andre, ligende kort, og dermed er det også klart at så KAN og MÅ ingen KRÆVE et CKE kort, eller andre bestemte kort.  Det vil være i strid med Konkurrenceloven pg derfor ulovligt.
3. Prisaftaler er ligeledes ulovlig.

Vi ved fra en del campister og websites at der så sent som i dag  fortsat kræves campingpas, at der fortsat omtales at Campingpas er obligatorisk o.l. 
Vær fra idag obs på disse ulovligheder !

Jeg anbefaler at alle selv læser hele afgørelsen, det er TUNGT,
- men vigtigt at kende indholdet og præmisser.


Hjemmesiden F-Camping.dk blev startet i 2009. Det blev den ene og alene fordi modstanden og censuren var så massiv i alle div. forum o.l. Campingpas har været forbudt at tale om, tråde er blevet slettet, forhånelse og tilsvininger har fløjet gennem luften. Mange, måske alle i den etablerede danske campingverden, campingpressen, erhvervene og campisterne har ikke ønsket en debat om CAMPINGPASSET. Om nødvendigheden og om lovligheden i at kræve det.
Gennem årene er gruppen omkring F-Camping vokset. Forståelsen og undren har bredt sig. Vi er mange der har delt tanker, ord og nyttige informationer. Alt sammen har været små bitte brikker som vi har brugt til at forstå hvad det egentlig er der foregår i Campingrådet. 
Det er ikke kønt.

Jeg vil gerne takke ALLE jer som på hver jeres måde har biddraget og ydet moralsk støtte og opbagning gennem alle årene. 
Håber at I fortsat vil være 'vagthunde' og se til at der nu vil ske ændringer. 
Vi har alle hjulpet med at få denne sag belyst og nu er der kommet en afgørelse. Håber også at der falder nogle mærkbare bøder når den del skal afgøres.

mvh
Anette


 

Profilfilm for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

STOR TAK TIL ACSI FORDI I REJSTE SAGEN IMOD CAMPINGRÅDET !


- Sagen som er rejst af ACSI handler udelukkende om konkurrencemlssige forhold mellem firmaer, nemlig ACSI og Camping Key Alliance AB.

Desværre ser vi at begrebet "campingpas" er blive brugt igen og igen.... "Kortene" har INTET med PAS at gøre! 
Det er vildledende oh misvisende. 
Ordet "PAS" signalere "offentligt dokument for idenditet" - Disse plastikkort som forretninger og foreninger gerne vil sælge til FORBRUGERNE, har ikke skyggen af "offentlighed" over sig. 
Der meget ærgerligt at Konkurrencestyrelsen har brugt netop samme ord, som Campingrådet har vildledt ale med siden 1.jan. 1990.

For mig og for os i F-Camping handler sagen om mere end plastikkort.
Det handler om hele det illutionsnummer foreningen Campingrådet har opført siden de blev stiftet i 1989 og meldte sig ud af det Statslige støttede samarbejde omkrig friluftsliv og campingpladser, ledet og administreret af Frilufterådet siden 1942 og frem til Campingrådets udmeldelse 1.jan. 1990.
Efter denne dato har alt været "FAKE" - men ingen opdagede noget.. . og dem der siden denne dato har været inddraget i foreningen Campingrådets arbejde og organisatuion er SKYLDIGE i at vildlede, manipolere og lukke øjnene for faka. Mange har bevidst undladt at foretage sig noget, de har ladet ting ske og forhold fortsætte uden at sige fra. Alle har ladet stå til og ladet nogle få'stærke' eller nok bare magtmennesker køre 'cirkusset'.

Når Campingrådets NYE formand Karsten Egelund udtaler sig om at "campingpasset bare er noget de har arvet fra Friluftsrådet" - så ved HAN ikke hvad han snakker om. Han er ikke inde i historien. Han udtaler sig dumt og pinligt. 
NEJ, foreningen Campingrådet har ikke "arvet" noget... De har misbrugt en tillid som gennem 50 år var opbygget under Friluftsrådet og i samarbejde med Skov & Naturstyrelsen / Miljøministeriet. 
I ren kommerciel spekulation har Campingrådet "kuppet" sig til erhvervets magt og indflydelse på de bonede gulve i div. ministerier.

De har ALLE, de personer og organisationer som gennem årene har deltaget, formentlig under juridisk ledelse af Advokat Mogens N. Lund / Mogens Nielsen Lund, indgået en tavshedsed. Samtidig lykkedes det gennem vedtægter i foreningen Campingrådet at udmanøvrere FORBRUGERNE, så 'ejergruppen' alene sad på magten, de er nemlig i VEDTÆGTERNE sikret altid at have flertal og dermed magten.

Denne magt udnytter flertallet bl.a til, at lave ulovligheder som ingen kender til og ingen derfor heller ikke fortæller om uden for magtens centrum. Hemmelige beslutninger, hemmelige referater og dybt, dybt hemmelige regnskaber.
Tavshenden og hemmelighedskræmmeriet har gennemsyret hele den danske campingverden siden slutningen ag 1980'erne....

Personligt håber jeg, at afgørelsen i Konkurrencerådet kun er begyndelsen. Jeg håber at der bliver sat en stopper for hele Campingrådet, deres virke og ikke mindst deres metoder til at gennemtrumfe deres magt og helt unødvendigt indkassere millioner af kroner årligt, narret op af forbrugernes lommer.

MVH 
Anette Tracz Kudsen

Mail fra Campingrådet til campingpladser tilknyttet CR. - NU er det op til pladsernes, om de vil stille KRAV til forbrugerne, campisterne.... DIG !

Ang. Camping i Danmark:
INFO citat fra Campingrådet til campingpladserne.


Der er desværre endnu ikke kommet noget officielt ud om hvilken besked campingpladserne under Campingrådet har fået. Det mener jeg er et stort svigt over for netop forbrugerne. 
Campingpladserne har, blandt mange andre, modtaget denne mail fra Campingrådet:

CITAT >>>>>
Der har fra enkelte campingpladser været udtrykt bekymring for, at en betaling af et kontingent blot kunne bidrage til at betale en evt. bod til Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen i forbindelse med sagen med campingpasset. Denne bekymring har ingen betydning her i 2017, da en evt. bod først vil blive fastsat i 2018 eller måske 2019. Der arbejdes lige nu på, at der opnås et såkaldt bindende tilsagn om, at Campingrådet er straffri, da vi har samarbejdet og efterkommet de ønsker, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fremsat.

Den nuværende samarbejdsaftale mellem den enkelte campingplads og
Campingrådet ophører med de meget væsentlige ændrede forudsætninger for salg af campingpas. Alle campingpladser, der ønsker at fortsætte som godkendt
campingplads, vil få tilsendt en ny samarbejdsaftale.

Afslutningsvis skal jeg opfordre til, at der svares positivt på nedenstående. Vi har
brug for et Campingrådet fremover.

Svar på, om campingpladsen fortsat ønsker at være godkendt af Campingrådet:
Campingplads nr.: _________ Campingplads
navn:______________________________________

_______Ja, vi ønsker fortsat at være en del af Campingrådet med et grundkontingent på 15 kr. pr. godkendt enhed og med mulighed for salg af CKE campingpas til en afregningspris med Campingrådet på 28,12 + 7,98 kr., og vi ser frem til at modtage en startpakke til salg af CKE campingpas

_______Ja, vi ønsker fortsat at være en del af Campingrådet med et grundkontingent på 15 kr. pr. godkendt enhed. Vi ønsker ikke at sælge CKE campingpas.

_______Nej, vi ønsker ikke at være en del af Campingrådet på ovenstående
betingelser.

Fremsendes til info@campingraadet.dk senest den mandag den 13. marts 2017 er der behov for besvarelse af spørgsmål forinden fremsendelsen, skal I blot kontakte os.

Med venlig hilsen
Niels Bjerg Nielsen
På vegne af Campingrådets bestyrelse

<<<<<< Citat slut

(Anette PS - hverken Niels Bjerg Nilsen, eller Jan Sørensen opnåede genvalg til CR's Repræsentantskab, i valget fra pladserne. - Lige som Direktøren og Kontorchefen ikke længere er ansat i CR, ifølge CR's hjemmeside.)

Når Campingpladserne får disse 3 valgmuligheder, så vil der helt klart og naturligt være et problem i forhold til campisterne / forbrugerne, for dem der vælger den første løsning. Pladserne kan modregne deres eget kontingent krone for krone, for solgte CKE-kort.

Campingpladsernes incitament til at fortælle forbrugerne, at det slet ikke er nødvendigt med et CKE-kort (eller andret) er ikke ret stor, eller ikke eksisterende når de ved at lade som ingen ting, kan få nedslag i egenbetalingen i deres Brancheforening. 

Konkurrencestyrelsen kræver at Campingrådet ændrer ulovlig adfærd. Sagen hemmeligholdes !

Pressemeddelelse fra F-Camping - 3 april 2017  
- SE DET HELE HER  -  KLIK

  Konkurrencestyrelsen arbejder på 2. år, med en sag imod Brancheforeningen Campingrådet (CR). 

Forbrugerne / Campisterne er endnu IKKE blevet orienteret om nye ændringer !

Campingrådet, DK-Camp og DCU har i årevis forsøgt at forhindre al debat om det ulovlige KRAV om CKE-kort. Det er sket ved hjælp af kontrol, tavshed, censur, udelukkelser i foreninger og forums, og andre metoder.

 Klik på linket i top og læs hele pressemeddelsen. Følg debatten på Campingferie.dk 

SE MERE HER: 

https://drive.google.com/file/d/0B2nlRgBdUmaPc0NuaUNLNURvS0E/view?usp=sharing

F-Camping's henvendelse til Forbrugerombudsmanden i 2012
 https://drive.google.com/file/d/0B2nlRgBdUmaPTTJiUkE4NHNPRVk/view?usp=sharing

Nyt fra DCU i medlemsblad April 2017 - klik her


OBS - Torsdag d. 6. april er der Repræsentantskabsmøde i Campingrådet. 2 topchefer i CR er væk fra personalelisten.

Medlemmerne (flere) er orienteret om at CR har en sag i Konkurrencestyrelsen, men de er ikke orienteret om hvad der iøvrigt sker pt. internt i Campingrådet. 

Medelmmerne (flere) er heller ikke orienteret om økonomi, redningsplaner, 'kontingenter' til pladserne m.v.  

Medlemmerne (flere) er heller IKKE orienteret om at CR's Direktør gennem 16 år er blevet fyrret og havde sidste arbejdsdag d. 28.03.17  

I dag kan vi så konstatere, at også CR's Kontorchef er taget af personalelisten i Administrationen.  
Manglende indtægter fra de 'tvangs-solgte' campingkort har altså ind til nu,  kostet 2 topchefer jobbet.


 

NYT OM: CAMPINGRÅDET - Ændringer efter pålæg fra Konkurrencestyrelsen vedr. Campingkort og Grønne plader m.m.

Meddelse pr. 1. 3. 2017

Fra en sædvanligvis særdeles pålidelig kilde, meddeles det hermed at: 

Direktøren for Campingrådet Poul Fejer Christiansen fratræder sin stilling, med udgangen af marts mdr. 2017. 

Samtidig ser det ud til at også  kontotchef  Christina D. Bentzen gled ud af CR's liste over ansatte. 


F-camping.dk
v/Anette Tracz Knudsen
mail: tracz@live.dk  Tlf. 6599 1914


 Hvis vi tager et overblik:

Efterårsmøde 2015 i DK-Camp: 
Preben Christensen forsvinder uden et ord og uden omtale i den danske campingpresse. Hvad skete der ? Jeg har hørt at en modkandidat havde det mål at få PFC fyret, men han fik vist ikke engang mulighed for at stille op.... en tåget forklaring.... Men der blev altså valgt ny formand. 
Også det blev forbigået i dybeste tavshed.

Formandsposten i CR - Næstformande Bjarne Jensen bliver fungerende formand / konstitueres ?
Sagen forbigåes i dybeste tavshed.

April 2016 - DCU:
Direktør Søren Dahlin og souchef, jurist Viktoria Lindtner forlader begge deres job, med en dags mellemrum. De siger op og bliver derefter bortvist.
Hele sagen forbigåes i dybeste tavshed.... KUN på DCU medlemsforum svare chefred. nødtørftigt.

Sept 2016 -  CR:
Bjarne Jensen, DCU vælges og indsættes som formand for Campingrådet. Begivenheden mødes med total  TAVSHED

Medio Nov. 2016 - CR:
Bjarne Jensen fratræder igen som formand for Campingrådet, uden forklaring... men på DCU's medlemsforum sættes afgangen sammen med Poul Fejer Christiansens udfald i pressen og betaling for brug af shelterpladser o.l. - Igen bliver begivenheden mødt med total  TAVSHED

Feb. 2017 - CR:
Endelig, efter pres fra flere medlemsforeninger, lykkes det at få Campingrådet til at rette deres hjemmeside.
Det viser sig så, at Campingrådet er helt uden ledelse. Ingen høvding men kun indianere. ALLE står opført som værende menige bestyrelsesmedlemmer. (Er det lovligt if. dansk forreningsret?)

1. marts 2017 - CR:
Direktør Poul Fejer Christiansen skriver i mail til ? hvem ved vi ikke, at campingrådets bestyrelse vil ændre CR's arbejdsopgaver, derfor fratræder han sin stilling med udgangen af marts mdr. 2017.
Denne begivenhed bliver formentlig også forbigået i dybeste tavshed !

Vi ved, at der i ca. 2 år har været en verserende sag ved Konkurrencemyndighederne... måske også i EU

Det ligner, at 'rotterne forlader den synkende skude' - Eller er det skuden der forlader 'roterne' ?


 

Det ser ud til at der er faldet en EU-Dom vedr. CKE Campingpasset

OBS:   Vi ved pt.  IKKE mere end denne plads fortæller 
Pladsen har sener, næste dag ændret deres egen forklaring.


 F-Camping gør for en ordens skyld opmærksom på, at det som denne campingplads har slået op  vedr. EU-DOM, ikke er korrekt. Der er tale om ''en Afgørelse'', ikke en dom, fra Konkurrencerådet. 


 

- EN SKANDALE:

Hvad laver foreningen Campingrådets *Stjerner* inde i SKAT's Juridiske vejledning vedr. Vurdering af campingpladser  ?

Ud over det at en Statslig intans som SKAT, selvfølgelig IKKE kan bruge foreningen Campingrådets  forenings-baserede "STJERNER" som grundlag for at vurdere værdien af en campingplads, så er siden fyldt med massevis af faktuelle fejl. 
 
Campingrådet er IKKE et offentlig autoriseret klassificerings organ !


http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2112988&vId=214126


 


 

Afventer DOM/AFGØRELSE i Konkurrencestyrelsen


SAG OM CAMPINGRÅDET -  KONKURRENCESTYRELSEN M.M.
SAMLES PÅ EN NY SIDE

     klik her


- EN SKANDALE:

Hvad laver foreningen Campingrådets *Stjerner* inde i SKAT's Juridiske vejledning vedr. Vurdering af campingpladser  ?

Ud over det at en Statslig indtands som SKAT, selvfølgelig IKKE kan bruge foreningen Campingrådets  forenings-baserede "STJERNER" som grundlag for at vurdere værdien af en campingplads, så er sigen fyldt med massevis af faktuelle fejl.
 
Campingrådet er IKKE et offentlig autoriseret klassificerings organ !

Betyder SKAT's grundlag for VURDERING af campingpladser, at pladserne fastholdes i Campingrådets spind ?

Falder eller forsvinder campingpladsernes kreditværdighed i banker og kreditforeninger, når pladserne forlader foreningen Campingrådet ?

http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2112988&vId=214126


 

Nedlægger campingrådet sig selv ??????

Vent med at købe campingpas, til du ved om det kan bruges til noget,

- for måske lukker Campingrådet og CKE-campingpasset snart!

Uafhængige rygter fra forskellige sider fortæller, at Campingrådet lukker og nedlægger sig selv, måske allerede om et par uger. Hvad sker der ?

Hvorfor får forbrugerne intet at vide ?
Hvorfor sælges der stadig campingpas, hvis det hele er i opløsning ?

Nogle rygter siger, at Camping Key Europa-Campingpasset er dømt ulovligt. Er det sandt ?

Nogle rygter siger at Campingrådet har fået en kæmpe bøde. Er det sandt ?

Nogle rygter siger, at Campingrådet har forsøgt at få Campingpladserne til at betale kr. 15.000 pr. plads, for at Campingrådet kan fortsætte. Er det sandt ?
Hvorfor forsøge at inkassere penge, hvis Campingrådet allerede har besluttet at lukke og slukke ?

Hvornår får forbrugerne / campisterne noget at vide ?
Hvis Campingrådet allerede har besluttet at nedlægge sig selv, hvorfor står så hverken Campingrådet eller nogen af deres medlemsforeninger frem og fortæller sandheden?


F-Camping har hørt rygterne tilbage fra sept. 2016, men vi løber ikke med sladder.
Gennem de sidste par uger har vi fået flere seriøse henvendelser om de samme rygter.
Vi har derfor fået nogle bekræftet, men er stadig meget i tvivl om hvad der er op og ned i rygterne.
Men vi mener, at når en god håndfuld troværdige personer, samstemmende og uafhængige af hinanden siger ca. det samme, så MÅ der være hold i rygterne.

F-Camping har siden 2009 kæmpet imod Campingrådets Campingpas krav, som ikke er nødvendigt ifølge danske eller udenlandske love. Campingrådet opkræver store tocifrede millionbeløb årligt af forbrugerne helt uden nogen grund. I 2012 gennemtrumfede Campingrådet CKE-kortet som deres eget 'MONOPOL-KORT' i Danmark. Nu ser det ud til at Campingrådets tid er ved at løbe ud.

Hele Campingrådets eksistens bygger på uærlige påstande, på unødvendige produkter og fordyrende ydelser. Campingrådet har gjort det meget og unødvendigt dyrere, at være på camping i Danmark.
Campingrådet har lige siden 1990 været uærlige om deres virke og grundlag. De har i 27 år ført myndighederne, campingpladsejerne og campisterne/turisterne bag lyset.

Hvis rygterne taler sandt, så forventer vi at de ansvarlige snart tager sig sammen, giver os alle en forklaring.

NB: 
Det er blevet bekræftet af Poul Fejer over for en campist, at der er rejst en sag imod Campingrådet i Konkurrencestyrelsen


Med venlig hilsen
F-Camping.dk 

v/ Anette Tracz Knudsen    

      mail: tracz@live.dk                  

      Tlf.  65 99 19 14 
      mobil 20 96 50 32

Brug for mere baggrundsviden: http://www.f-camping.dk/29453612

Find de Frie Campingpladser på en NY side:

 -  Find pladserne -

Vælg  en af de 5 landsdele.
 


 Eller på Google Maps:

Google Maps over Frie  Campingpladser  


 Frie Campingpladser vises også på : 
Camping-CD.dk 


Frie Campingpladser vises også på:

GratisPoi.dk


 

Har du lyst til at støtte det frivillige 'non profit' arbejde vi laver i F-Camping / Frie Campingpadser. - Så er du velkommen til at benytte MobilPlay. - Intet beløb er for lille. Vi er også taknemmelig for moralsk støtte.

Klik på billedet og scan QR-koden til vores MobilPay.

 www.F-camping.dk 


F-Camping er et uafhængigt fællesskab. - Alle arbejder frivilligt og gratis. F-Camping er ikke en formel forening. - Vi arbejder for at give forbrugerne m.fl. uafhængige informationer vedr. camping,  herunder vedr. dansk lovgivning, regler og muligheder på campingområdet. 


 

 F-camping.dk -  er et interessefællesskab og en privat uafhængig, non profit hjemmeside. 

Siden ejes, betales og drives som en gratis service,

for campister og campingpladser der har valgt at være fritstående

af alle kommercialle interesser.

Med venlig hilsen
Erik og Anette
www.F-camping.dk

Kontakt mail:  tracz@live.dk -  mrk f-camping /  eller Sekr@F-Camping.dk

eller via PRIVAT BESKED / PB på

 www.facebook.com/pages/F-Campingdk-Venner


 

Du er velkommen til, at lade dig inspirere på vores anden privat hjemmeside. Der bl.a. indeholder flere årgange af vores rejsedagbøger.  www.tracz.dk

 


Not Danish - USE Google Translate

http://translate.google.com/?hl=da#da/en/ 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Kim | Svar 19.04.2018 22:12

Håber at DCU formanden bliver holdt ansvarlig, da han jo personligt har fyldt lommerne i bestyrelsen for campingrådet.

Kim | Svar 19.04.2018 22:02

Godt Anette at der nu er kommet politianmeldelse på sagen. Der stod en stor artikel om sagen i Berlingske erhverv. Håber at DCU formanden bliver holdt ansvarlig

Mogens Rasmussen | Svar 06.02.2017 10:07

Hvorfor skriver i ikke hvem "rygterne" er?
Ellers er i jo lige så hemmelige som dem i kritiserer.

Anette 06.02.2017 10:12

Vi søger først svar på OM rygterne er sande. Noget er dog fuldt ud bekræftet af DK-Camps pressemedarbejder.

Steen Æbeløe | Svar 08.06.2016 20:05

Ved Årø-camping er til salg

Steen Æbeløe 09.06.2016 17:40

Nej, har bare læst i JV at han ønsker at sælge. Der var en artikel om det i weekenden

Anette Tracz Knudsen 09.06.2016 09:53

Tak for det. Kender du til salgs annonce / fakta ?

hanne pedersen | Svar 29.02.2016 19:22

hej
jeg har ikke penge til at købe min egen campingplads men vil gerne hører prisen.

deswuden har jeg en campingvogn og mangler et privat hjørne med min hund
h

Anette 29.02.2016 19:30

Der kommer mere når pladsen bliver sat officielt til salg.
En billig fastligger plads i det jyske: Vestkystcamping, Løkken.
(den er IKKE til salg)

Matti | Svar 08.09.2015 18:56

Hejsa. Håber nogen kan hjælpe mig. Hvor kan jeg overnat i min camoingvogn gratis. helst ved Ribe eller Tønder...?

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.09 | 21:56

Der er vist foregået mange kreative ting i det hedengangne campingråd.
Åbenbart også kreativ udregning af hvor mange enheder der kan være ifht loven.
https://www.tvmidtvest.dk/amp/1280042

...
26.12 | 10:37

Denne sag er da ikke afsluttet, da de pågældende personer, som misbrugte medlemmernes penge, stadig er i bestyrelsen i 1 kreds.

...
08.06 | 17:07

www.FrieCampingpladser.dk

...
08.06 | 17:06

Helårsåbne pladser, men loven begrænser brugen af CV om vinteren.
Kan ikke anvise dig en plads. mvh

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE