F-camping.dk ~ Uafhængig camping information.

Mail fra Campingrådet til campingpladser tilknyttet CR. - NU er det op til pladsernes, om de vil stille KRAV til forbrugerne, campisterne.... DIG !

Ang. Camping i Danmark:
INFO citat fra Campingrådet til campingpladserne.


Der er desværre endnu ikke kommet noget officielt ud om hvilken besked campingpladserne under Campingrådet har fået. Det mener jeg er et stort svigt over for netop forbrugerne. 
Campingpladserne har, blandt mange andre, modtaget denne mail fra Campingrådet:

CITAT >>>>>
Der har fra enkelte campingpladser været udtrykt bekymring for, at en betaling af et kontingent blot kunne bidrage til at betale en evt. bod til Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen i forbindelse med sagen med campingpasset. Denne bekymring har ingen betydning her i 2017, da en evt. bod først vil blive fastsat i 2018 eller måske 2019. Der arbejdes lige nu på, at der opnås et såkaldt bindende tilsagn om, at Campingrådet er straffri, da vi har samarbejdet og efterkommet de ønsker, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fremsat.

Den nuværende samarbejdsaftale mellem den enkelte campingplads og
Campingrådet ophører med de meget væsentlige ændrede forudsætninger for salg af campingpas. Alle campingpladser, der ønsker at fortsætte som godkendt
campingplads, vil få tilsendt en ny samarbejdsaftale.

Afslutningsvis skal jeg opfordre til, at der svares positivt på nedenstående. Vi har
brug for et Campingrådet fremover.

Svar på, om campingpladsen fortsat ønsker at være godkendt af Campingrådet:
Campingplads nr.: _________ Campingplads
navn:______________________________________

_______Ja, vi ønsker fortsat at være en del af Campingrådet med et grundkontingent på 15 kr. pr. godkendt enhed og med mulighed for salg af CKE campingpas til en afregningspris med Campingrådet på 28,12 + 7,98 kr., og vi ser frem til at modtage en startpakke til salg af CKE campingpas

_______Ja, vi ønsker fortsat at være en del af Campingrådet med et grundkontingent på 15 kr. pr. godkendt enhed. Vi ønsker ikke at sælge CKE campingpas.

_______Nej, vi ønsker ikke at være en del af Campingrådet på ovenstående
betingelser.

Fremsendes til info@campingraadet.dk senest den mandag den 13. marts 2017 er der behov for besvarelse af spørgsmål forinden fremsendelsen, skal I blot kontakte os.

Med venlig hilsen
Niels Bjerg Nielsen
På vegne af Campingrådets bestyrelse

<<<<<< Citat slut

(Anette PS - hverken Niels Bjerg Nilsen, eller Jan Sørensen opnåede genvalg til CR's Repræsentantskab, i valget fra pladserne. - Lige som Direktøren og Kontorchefen ikke længere er ansat i CR, ifølge CR's hjemmeside.)

Når Campingpladserne får disse 3 valgmuligheder, så vil der helt klart og naturligt være et problem i forhold til campisterne / forbrugerne, for dem der vælger den første løsning. Pladserne kan modregne deres eget kontingent krone for krone, for solgte CKE-kort.

Campingpladsernes incitament til at fortælle forbrugerne, at det slet ikke er nødvendigt med et CKE-kort (eller andret) er ikke ret stor, eller ikke eksisterende når de ved at lade som ingen ting, kan få nedslag i egenbetalingen i deres Brancheforening. 

Konkurrencestyrelsen kræver at Campingrådet ændrer ulovlig adfærd. Sagen hemmeligholdes !

Pressemeddelelse fra F-Camping - 3 april 2017  
- SE DET HELE HER  -  KLIK

  

Konkurrencestyrelsen arbejder på 2. år, med en sag imod Brancheforeningen Campingrådet (CR). 

Forbrugerne / Campisterne er endnu IKKE blevet orienteret om nye ændringer !

Campingrådet, DK-Camp og DCU har i årevis forsøgt at forhindre al debat om det ulovlige KRAV om CKE-kort. Det er sket ved hjælp af kontrol, tavshed, censur, udelukkelser i foreninger og forums, og andre metoder.

 Klik på linket i top og læs hele pressemeddelsen. Følg debatten på Campingferie.dk 

SE MERE HER: 

https://drive.google.com/file/d/0B2nlRgBdUmaPc0NuaUNLNURvS0E/view?usp=sharing

F-Camping's henvendelse til Forbrugerombudsmanden i 2012
 https://drive.google.com/file/d/0B2nlRgBdUmaPTTJiUkE4NHNPRVk/view?usp=sharing

Nyt fra DCU i medlemsblad April 2017 - klik her


OBS - Torsdag d. 6. april er der Repræsentantskabsmøde i Campingrådet. 2 topchefer i CR er væk fra personalelisten.

Medlemmerne (flere) er orienteret om at CR har en sag i Konkurrencestyrelsen, men de er ikke orienteret om hvad der iøvrigt sker pt. internt i Campingrådet. 

Medelmmerne (flere) er heller ikke orienteret om økonomi, redningsplaner, 'kontingenter' til pladserne m.v.  

Medlemmerne (flere) er heller IKKE orienteret om at CR's Direktør gennem 16 år er blevet fyrret og havde sidste arbejdsdag d. 28.03.17  

I dag kan vi så konstatere, at også CR's Kontorchef er taget af personalelisten i Administrationen.  
Manglende indtægter fra de 'tvangs-solgte' campingkort har altså ind til nu,  kostet 2 topchefer jobbet.


 

NYT OM: CAMPINGRÅDET - Ændringer efter pålæg fra Konkurrencestyrelsen vedr. Campingkort og Grønne plader m.m.

Meddelse pr. 1. 3. 2017


Fra en sædvanligvis særdeles pålidelig kilde, meddeles det hermed at: 

Direktøren for Campingrådet Poul Fejer Christiansen fratræder sin stilling, med udgangen af marts mdr. 2017. 

Samtidig ser det ud til at også  kontotchef  Christina D. Bentzen gled ud af CR's liste over ansatte. 


F-camping.dk
v/Anette Tracz Knudsen
mail: tracz@live.dk  Tlf. 6599 1914


 Hvis vi tager et overblik:

Efterårsmøde 2015 i DK-Camp: 
Preben Christensen forsvinder uden et ord og uden omtale i den danske campingpresse. Hvad skete der ? Jeg har hørt at en modkandidat havde det mål at få PFC fyret, men han fik vist ikke engang mulighed for at stille op.... en tåget forklaring.... Men der blev altså valgt ny formand. 
Også det blev forbigået i dybeste tavshed.

Formandsposten i CR - Næstformande Bjarne Jensen bliver fungerende formand / konstitueres ?
Sagen forbigåes i dybeste tavshed.

April 2016 - DCU:
Direktør Søren Dahlin og souchef, jurist Viktoria Lindtner forlader begge deres job, med en dags mellemrum. De siger op og bliver derefter bortvist.
Hele sagen forbigåes i dybeste tavshed.... KUN på DCU medlemsforum svare chefred. nødtørftigt.

Sept 2016 -  CR:
Bjarne Jensen, DCU vælges og indsættes som formand for Campingrådet. Begivenheden mødes med total  TAVSHED

Medio Nov. 2016 - CR:
Bjarne Jensen fratræder igen som formand for Campingrådet, uden forklaring... men på DCU's medlemsforum sættes afgangen sammen med Poul Fejer Christiansens udfald i pressen og betaling for brug af shelterpladser o.l. - Igen bliver begivenheden mødt med total  TAVSHED

Feb. 2017 - CR:
Endelig, efter pres fra flere medlemsforeninger, lykkes det at få Campingrådet til at rette deres hjemmeside.
Det viser sig så, at Campingrådet er helt uden ledelse. Ingen høvding men kun indianere. ALLE står opført som værende menige bestyrelsesmedlemmer. (Er det lovligt if. dansk forreningsret?)

1. marts 2017 - CR:
Direktør Poul Fejer Christiansen skriver i mail til ? hvem ved vi ikke, at campingrådets bestyrelse vil ændre CR's arbejdsopgaver, derfor fratræder han sin stilling med udgangen af marts mdr. 2017.
Denne begivenhed bliver formentlig også forbigået i dybeste tavshed !

Vi ved, at der i ca. 2 år har været en verserende sag ved Konkurrencemyndighederne... måske også i EU

Det ligner, at 'rotterne forlader den synkende skude' - Eller er det skuden der forlader 'roterne' ?


 

Det ser ud til at der er faldet en EU-Dom vedr. CKE Campingpasset

OBS:   Vi ved pt.  IKKE mere end denne plads fortæller 
Pladsen har sener, næste dag ændret deres egen forklaring.


 

- EN SKANDALE:

Hvad laver foreningen Campingrådets *Stjerner* inde i SKAT's Juridiske vejledning vedr. Vurdering af campingpladser  ?

Ud over det at en Statslig intans som SKAT, selvfølgelig IKKE kan bruge foreningen Campingrådets  forenings-baserede "STJERNER" som grundlag for at vurdere værdien af en campingplads, så er siden fyldt med massevis af faktuelle fejl. 
 
Campingrådet er IKKE et offentlig autoriseret klassificerings organ !


http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2112988&vId=214126


 


 

Afventer DOM/AFGØRELSE i Konkurrencestyrelsen


SAG OM CAMPINGRÅDET -  KONKURRENCESTYRELSEN M.M.
SAMLES PÅ EN NY SIDE

     klik her

 


- EN SKANDALE:

Hvad laver foreningen Campingrådets *Stjerner* inde i SKAT's Juridiske vejledning vedr. Vurdering af campingpladser  ?

Ud over det at en Statslig indtands som SKAT, selvfølgelig IKKE kan bruge foreningen Campingrådets  forenings-baserede "STJERNER" som grundlag for at vurdere værdien af en campingplads, så er sigen fyldt med massevis af faktuelle fejl.
 
Campingrådet er IKKE et offentlig autoriseret klassificerings organ !

Betyder SKAT's grundlag for VURDERING af campingpladser, at pladserne fastholdes i Campingrådets spind ?

Falder eller forsvinder campingpladsernes kreditværdighed i banker og kreditforeninger, når pladserne forlader foreningen Campingrådet ?

http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2112988&vId=214126


 

Nedlægger campingrådet sig selv ??????

Vent med at købe campingpas, til du ved om det kan bruges til noget,

- for måske lukker Campingrådet og CKE-campingpasset snart!

Uafhængige rygter fra forskellige sider fortæller, at Campingrådet lukker og nedlægger sig selv, måske allerede om et par uger. Hvad sker der ?

Hvorfor får forbrugerne intet at vide ?
Hvorfor sælges der stadig campingpas, hvis det hele er i opløsning ?

Nogle rygter siger, at Camping Key Europa-Campingpasset er dømt ulovligt. Er det sandt ?

Nogle rygter siger at Campingrådet har fået en kæmpe bøde. Er det sandt ?

Nogle rygter siger, at Campingrådet har forsøgt at få Campingpladserne til at betale kr. 15.000 pr. plads, for at Campingrådet kan fortsætte. Er det sandt ?
Hvorfor forsøge at inkassere penge, hvis Campingrådet allerede har besluttet at lukke og slukke ?

Hvornår får forbrugerne / campisterne noget at vide ?
Hvis Campingrådet allerede har besluttet at nedlægge sig selv, hvorfor står så hverken Campingrådet eller nogen af deres medlemsforeninger frem og fortæller sandheden?


F-Camping har hørt rygterne tilbage fra sept. 2016, men vi løber ikke med sladder.
Gennem de sidste par uger har vi fået flere seriøse henvendelser om de samme rygter.
Vi har derfor fået nogle bekræftet, men er stadig meget i tvivl om hvad der er op og ned i rygterne.
Men vi mener, at når en god håndfuld troværdige personer, samstemmende og uafhængige af hinanden siger ca. det samme, så MÅ der være hold i rygterne.

F-Camping har siden 2009 kæmpet imod Campingrådets Campingpas krav, som ikke er nødvendigt ifølge danske eller udenlandske love. Campingrådet opkræver store tocifrede millionbeløb årligt af forbrugerne helt uden nogen grund. I 2012 gennemtrumfede Campingrådet CKE-kortet som deres eget 'MONOPOL-KORT' i Danmark. Nu ser det ud til at Campingrådets tid er ved at løbe ud.

Hele Campingrådets eksistens bygger på uærlige påstande, på unødvendige produkter og fordyrende ydelser. Campingrådet har gjort det meget og unødvendigt dyrere, at være på camping i Danmark.
Campingrådet har lige siden 1990 været uærlige om deres virke og grundlag. De har i 27 år ført myndighederne, campingpladsejerne og campisterne/turisterne bag lyset.

Hvis rygterne taler sandt, så forventer vi at de ansvarlige snart tager sig sammen, giver os alle en forklaring.

NB: 
Det er blevet bekræftet af Poul Fejer over for en campist, at der er rejst en sag imod Campingrådet i Konkurrencestyrelsen


Med venlig hilsen
F-Camping.dk 

v/ Anette Tracz Knudsen    

      mail: tracz@live.dk                  

      Tlf.  65 99 19 14 
      mobil 20 96 50 32

Brug for mere baggrundsviden: http://www.f-camping.dk/29453612

AKTUELT

Vi afventer stadig et udkas til det nyt Campingreglement - her d.26.11.2016

INDFLYDELSE OG RETTIGHEDER TIL CAMPING-FORBRUGERNE?

HVAD SKAL DER STÅ I ET NYT CAMPINGREGLEMENT 2016 ?
I Danmark er der reelt ingen steder, hvor camping-forbrugerne kan deltage i det campingpolitiske arbejde. Vil du være med til at ændre dette. 

Læse mere på linket - HER - om hvordan du kan være med.
 

www.f-camping.dk/29453619    
 


 

 F-Camping er et  fællesskab,  ikke en forening.

- Vi arbejder for at give forbrugerne m.fl. uafhængige informationer vedr. camping, herunder vedr. dansk lovgivning, regler og muligheder på campingområdet.


 

Find de Frie Campingpladser på en NY side:

 -  Find pladserne -

Vælg  en af de 5 landsdele.
 


 Eller på Google Maps:

Google Maps over Frie  Campingpladser  


 Frie Campingpladser vises også på : 
Camping-CD.dk 


Frie Campingpladser vises også på:

GratisPoi.dk


 

Velkommen til  F-Camping.dk & CV-Parkering.dk

Disse sider er lavet som en gratis service for  

Frie Campister & Frie Campingpladser m.fl.

Frie Campingpladser BRUGER  IKKE campingpas.

 
 
Der findes frie campingpladser af alle typer, 
både de helt almindelige, 
de snor lige  og de lidt mere 'skæve' typer ....
 
Alle Frie Campingpladser  er godkendte, i henhold til
div. danske love, der gælder for at drive camping.
 
Det er kommunerne der godkender campingpladser, udsteder 'udlejetilladelse'
og har det lovpligtige tilsyn med alle danske campingpladser.

Campingplads KØB og SALG - Kan formidles - diskret og gratis.

Campingplads sælges - Regin Syddanmark
- Plads i helt  fantastisk natur, med fred og ro.  I et udpræget turistområde.  
Godkendt til 170 enheder.  
 Indendørs Pool og Café.  Prisniveau ca.  8 mill.

Kun seriøse henvendelser - Kontakt formidles gennem Anette :  tracz@live.dk


 


 

F-camping.dk -  er et interessefællesskab og en privat uafhængig, non profit hjemmeside. 

Siden ejes, betales og drives som en gratis service,

for campister og campingpladser der har valgt at være fritstående

af alle kommercialle interesser.

Med venlig hilsen
Erik og Anette
www.F-camping.dk

Kontakt mail:  tracz@live.dk -  mrk f-camping

eller via PRIVAT BESKED / PB på

 www.facebook.com/pages/F-Campingdk-Venner


 

Du er velkommen til, at lade dig inspirere på vores anden privat hjemmeside. Der bl.a. indeholder flere årgange af vores rejsedagbøger.  www.tracz.dk

 


Not Danish - USE Google Translate

http://translate.google.com/?hl=da#da/en/ 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Mogens Rasmussen | Svar 06.02.2017 10.07

Hvorfor skriver i ikke hvem "rygterne" er?
Ellers er i jo lige så hemmelige som dem i kritiserer.

Anette 06.02.2017 10.12

Vi søger først svar på OM rygterne er sande. Noget er dog fuldt ud bekræftet af DK-Camps pressemedarbejder.

Steen Æbeløe | Svar 08.06.2016 20.05

Ved Årø-camping er til salg

Steen Æbeløe 09.06.2016 17.40

Nej, har bare læst i JV at han ønsker at sælge. Der var en artikel om det i weekenden

Anette Tracz Knudsen 09.06.2016 09.53

Tak for det. Kender du til salgs annonce / fakta ?

hanne pedersen | Svar 29.02.2016 19.22

hej
jeg har ikke penge til at købe min egen campingplads men vil gerne hører prisen.

deswuden har jeg en campingvogn og mangler et privat hjørne med min hund
h

Anette 29.02.2016 19.30

Der kommer mere når pladsen bliver sat officielt til salg.
En billig fastligger plads i det jyske: Vestkystcamping, Løkken.
(den er IKKE til salg)

Matti | Svar 08.09.2015 18.56

Hejsa. Håber nogen kan hjælpe mig. Hvor kan jeg overnat i min camoingvogn gratis. helst ved Ribe eller Tønder...?

Anette 18.09.2015 21.13

Tjek www.fabelbo.dk Måske lidt for sent nu. Jeg var på ferie da du skrev. mvh

Torben | Svar 08.06.2015 11.54

Er der nogen, der kender til gratis camping i Tyskland.
Hvor kan jeg finde information?

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

21.03 | 13:44

Det er lige hvad vi søger fred og ro og til en fornuftig pris da vi er pensionist og pengen er små

...
22.02 | 13:04

Jeg vil lige slå et slag for Fjand Camping Og Feriecenter en meget stille og venlig plads man burde gøre et besøg det gjorde vi og blev hængende er fastlægger

...
06.02 | 10:12

Vi søger først svar på OM rygterne er sande. Noget er dog fuldt ud bekræftet af DK-Camps pressemedarbejder.

...
06.02 | 10:07

Hvorfor skriver i ikke hvem "rygterne" er?
Ellers er i jo lige så hemmelige som dem i kritiserer.

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE